skattesp?rsm?l

Flaggemelding (COD)

Oslo, fredag 25. juni 2010
Det henvises til b?rsmelding fra Codfarmers ASA datert 24. juni 2010 vedr?rende planlagt rettet emisjon og de betingelser for emisjonen som er angitt i meldingen.
I forbindelse med den rettede emisjonen har Protector Forsikring ASA i dag ved styrets tildeling inng?tt avtale om ? tegne 20 000 000 aksjer i Codfarmers ASA. Kurs for aksjene er NOK 0,50. Protector Forsikring ASA eier fra f?r ingen aksjer i selskapet.
Etter gjennomf?ringen av transaksjonen vil Protector Forsikring ASA eie 20 000 000 aksjer i Codfarmers ASA, totalt 12,55 % av aksjene og stemmene etter kapitalforh?yelsen som f?lge av den rettede emisjonen, tildelingen av tegningsretter og Havlandet emisjonen som beskrevet i b?rsmeldingen av 24. juni 2010, men f?r kapitalforh?yelsen som f?lge av den planlagte reparasjonsemisjonen beskrevet i b?rsmeldingen av 24. juni 2010.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Eiendomsutvikling Den   #Industri Ogs   #MNOK   #Veidekke Industri