Finans

FLAGGING

MASA-TRADE OY har har passert 10% eierandel ved ?
redusere sin eierpost i Repant med tilsammen 3 412
798 aksjer, ned til 14 250 000 aksjer i selskapet.

MASA-TRADE OY kontrollerer etter dette 9,43 prosent
av aksjene i Repant ASA.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy