DK

Flere ejendomshandler ender i budrunde

Som endnu et tegn p? at boligmarkedet er ved at komme sig efter adskillige ?rs krise konstaterer ejendomsm?glerne nu, at flere handler ender i budrunder mellem flere interesserede k?bere. En unders?gelse blandt m?glerne i landets st?rste m?glerk?de EDC viser, at 46 pct. melder om flere handler i budrunder i forhold til sidste ?r. I Region Hovedstaden er det hele 62 pct. af m?glerne, der har haft flere handler i budrunde i ?r.
N?r der melder sig flere k?bere til samme ejendom, kan s?lger v?lge at lade ejendommen g? i budrunde, hvorefter de interesserede k?bere inden en n?rmere fastsat frist skal afgive deres bud i en lukket kuvert. Efter udl?bet af fristen ?bner ejendomsm?gleren kuverterne og s?lger kan herefter v?lge at s?lge til en af budgiverne, typisk den h?jstbydende, men han kan ogs? v?lge at forkaste alle bud.
Unders?gelsen blandt de 230 EDC-butikker viser desuden, at 37 pct. oplever lige s? mange handler i budrunder og kun 18 pct. har registreret f?rre i ?r. I K?benhavnsomr?det har i alt 92 pct. af butikkerne registreret samme antal eller flere handler i budrunder, mens kun 8 pct. ser f?rre handler i ?r.
– Situationen med budrunder opst?r typisk i 2 tilf?lde: N?r ejendommen er sat til salg med en attraktiv pris eller n?r der er tale om en sj?ldent udbudt ejendom med en s?rlig beliggenhed, fort?ller EDC?s kommunikationschef Jan Nordmann. ? Vi ser s?ledes flere s?lgere, der l?gger ud med en skarp pris og som derved ?jeblikkelig f?r respons i form af mange interesserede k?bere. Og vi ser ogs? s?lgere, der efter en budrunde ender med at s?lge til en bedre pris, end de kunne have opn?et ved et langvarigt salgsforl?b med flere prisreduktioner.
I hovedstadsomr?det er situationen en lidt anden, idet markedet efterh?nden er ved at tippe til s?lgers marked, is?r p? ejerlejlighedsomr?det. ? Her er det ikke alene en skarp pris der g?r udslaget, men ogs? det faktum at der er ved at v?re mangel p? de gode lejligheder g?r, at flere ender i budrunder, siger Jan Nordmann.
I ?rene omkring 2004-2006 var det ca. hver 10. handel der endte som en budrunde, men i nogle omr?der kunne det v?re op mod hver tredje handel. Dette tal faldt voldsomt under finanskrisen, men den nyeste udvikling giver alts? en indikation i retning af, at boligmarkedet er ved at finde tilbage til normalen.

EDC er Danmarks st?rste og ?ldste ejendomsm?glerk?de, best?ende af 230 selvst?ndige ejendomsm?glerfirmaer og ca. 1.250 medarbejdere. EDC er den eneste st?rre m?glerk?de, der ikke er ejet af en bank eller et realkreditinstitut. Udover de 230 boligbutikker har vi specialiserede erhvervscentre ligesom vi via Feriepartner Danmark varetager udlejning af 5.000 feriehuse over hele landet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #PDF