Revisjon

Flere gambler p? sommerdekk gjennom vinteren

26-10-2012 14:29 If Skadeforsikring Sommerdekkbilistene gjorde seg sist vinter sterkere gjeldende p? skadestatistikken enn p? flere ?r. Dekkstatistikken fra If Skadeforsikring viser at andelen skadde personbiler p? sommerdekk ?kte sterkt sist vinter og utgjorde 14,7% av alle skadde biler, mot 9,2% forrige vinter.

Sommerdekkbilistene gjorde seg sist vinter sterkere gjeldende p? skadestatistikken enn p? flere ?r. Dekkstatistikken fra If Skadeforsikring viser at andelen skadde personbiler p? sommerdekk ?kte sterkt sist vinter og utgjorde 14,7% av alle skadde biler, mot 9,2% forrige vinter.
? Dette er en skremmende ?kning og derfor er det sterkt beklagelig at samferdselsministeren n? snur og g?r bort fra et lovp?legg om vinterdekk, sier Jon Berge, informasjonssjef hos If.
I dag kom det fram at samferdselsminister Marit Arnestad ser bort fra partifelle Magnhild Meltveit Kleppas lovnad sist vinter, om et totalforbud mot sommerdekk vinterstid. I stedet mener hun det skal v?re opp til folk ? sko seg etter forholdene.
Ulykkesbilister p? sommerdekk
If Skadeforsikring f?rer hvert ?r statistikk over hvilken dekkutrustning kundenes skadde biler har i perioden 1. november til 1. april.
Sist vinter registrerte If 23.700 skader p? personbiler og 3.425 av disse var utstyrt med sommerdekk. Dekkstatistikken viser alts? at hver 7. av de skadde personbilene sist vinter kj?rte p? sommerdekk. Vinteren 2010/2011 kj?rte hver 11. skadde personbil p? sommerdekk.
T?ff vinter ? f?rre p? sommerdekk
Mye av forklaringen p? at f?rre skadde personbiler hadde sommerdekk vinteren 2010/11 i forhold til sist vinter, var de t?ffere vinterforholdene over store deler av landet i 2010/11.
– V?r- og f?reforholdene forrige vinter var s? krevende at langt f?rre bilister enn vanlig tok sjansen p? ? gamble p? sommerdekk gjennom vinterm?nedene. Og det er nettopp gambling det her er tale om. Sommerdekkbilistene satser p? at veivedlikeholdet med bl.a. veisalting av de viktigste ferdsels?rene skal hjelpe dem frem gjennom vinterm?nedene, sier Brustad.
?nsker vinterdekkp?bud
I b?de Sverige og Finland er det i dag p?bud om bruk av vinterdekk i vinterm?nedene. Norske vinterforhold er i ofte langt mer krevende enn i v?re naboland, s? If mener det er n?dvendig med p?bud om vinterdekk her i landet ogs?.
– I dag kan du kj?re p? sommerdekk om vinteren hvis f?ret tillater det. N?r v?r skadestatistikk s? tydelig understreker at mange gambler med egen og andres sikkerhet i trafikken, mener vi nordmenn trenger et offentlig p?legg om vinterdekk i vinterm?nedene, kommenterer Brustad.
Verstingene
I alle deler av landet ?kte andelen skader p? biler med sommerdekk markert sist vinter i forhold til vinteren f?r. Verste landsdel er Vest- og S?rlandet der mer enn 20% av de skadde bilene sist vinter hadde sommerdekk mot en sommerdekkandel p? 13% forrige vinter. Ogs? i Oslo og Akershus har andelen vinterskadde biler p? sommerdekk ?kt sterkt ? fra 6.9% forrige vinter til 12,6% sist vinter. P? ?stlandet (unntatt Oslo og Akershus) var andelen skadde personbiler p? sommerdekk 12,2% sist vinter, mot 9,7% forrige vinter. I Nord Norge og Midt Norge var sommerdekkandelen sist vinter 12,7%, mot 8,3% forrige vinter.
Lysaker, 25. oktober 2012.
Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 900. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy