Finans

Flere og flere glemmer ? velge str?mselskap n?r de flytter

29-09-2014 13:50 elskling.no Statistikk fra NVE viser at 61 900 husholdninger fikk str?m p? leveringsplikt i andre kvartal i ?r. Det er en ?kning p? dr?yt 7 prosent eller 4200 husholdninger fra f?rste kvartal. Fire av fem kunder p? leveringsplikt har hatt det i over seks uker, og betaler dermed un?dvendig mye for str?mmen sin. P?slaget for leveringsplikt er nesten 750 prosent h?yere enn for en spotprisavtale.

Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 61 900 husholdninger fikk str?m p? leveringsplikt i andre kvartal i ?r. Det er en ?kning p? dr?yt 7 prosent eller 4200 husholdninger fra f?rste kvartal. Fire av fem kunder p? leveringsplikt har hatt det i over seks uker, og betaler dermed un?dvendig mye for str?mmen sin. P?slaget for leveringsplikt er nesten 750 prosent h?yere enn for en spotprisavtale.
Det er husholdninger som ikke har valgt et str?mselskap som havner p? leveringsplikt. P?slaget for leveringsplikt er regulert de f?rste seks ukene. Deretter er det fritt frem for netteieren til ? ta hvilken som helst pris, og da blir det veldig dyrt for husholdningene. Statistikken viser at 79 prosent av husholdningene p? leveringsplikt har hatt det i mer enn seks uker.
Beregninger som elskling.no har gjort viser at det gjennomsnittlige p?slaget fra de st?rste netteierne er p? rundt 16 ?re/kWh. Eneboliger med et ?rsforbruk p? 20 000 kWh og leveringsplikt vil alts? spare over 3000 kroner i ?ret p? ? velge en str?mavtale.
Sammenlignet med toppen i tredje kvartal i fjor, da 72 300 husholdninger hadde leveringsplikt, er antallet lavere. Reduksjonen kommer blant annet av pilotprosjektet som netteieren BKK fikk tillatelse til ? teste i slutten av ?ret. Prosjektet innebar at BKK Nett auksjonerte bort 8500 kunder p? leveringsplikt til str?mselskapet som tilb?d kundene de beste vilk?rene i en 12-m?nedersperiode.
? Det er bekymringsverdig at ?kningen er i gang igjen. De som ofte rammes er kunder som flytter og ikke er klar over at de m? velge en str?mleverand?r, sier Jens Regnström, grunnlegger av str?mbyttetjenesten elskling.no.
Siden auksjonen i november har antallet kunder p? leveringsplikt hos BKK Nett ?kt med 140 prosent. Dersom tilveksten fortsetter kommer antallet kunder p? leveringsplikt i nettet til ? v?re tilbake p? samme niv? som f?r auksjonen allerede i mars neste ?r.
? Det virker som om det kreves andre tiltak for ? redusere antallet kunder i leveringspliktfella. N?r vi snakker med kunder som flytter, merker vi at de savner tydelig informasjon om hva de m? gj?re for ? ordne med str?m i den nye boligen. Vi anbefaler husholdninger p? leveringsplikt ? velge en str?mavtale umiddelbart. Med tanke p? at det kun tar noen f? minutter ? sammenligne og bytte, burde alle husholdninger gj?re et aktivt valg, sier Jens Regnström.

A to już wiesz?  Kommuniké fr?n extra bolagsstämma i A-Com

Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter
elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 400 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy