Finans

Flere velger BN Bank

21-10-2014 16:40 BN Bank ASA BN Banks tydelige standpunkt mot pruting og produktpakker verdsettes av boligl?nskundene, og gir kraftig ?kning i antall boligl?ns?knader. I bedriftsmarkedet er volumutviklingen stabil, mens mislighold og nedskrivninger er redusert betydelig det siste ?ret.

Trondheim, 21. oktober 2014: BN Banks tydelige standpunkt mot pruting og produktpakker verdsettes av boligl?nskundene, og gir kraftig ?kning i antall boligl?ns?knader. I bedriftsmarkedet er volumutviklingen stabil, mens mislighold og nedskrivninger er redusert betydelig det siste ?ret.
Uken f?r kvartalsslutt satte banken ned renta p? boligl?n til det de selv definerer som ?ungdomsrente? til kunder i alle aldre, uten behov for pruting eller krav om produktpakker. Antallet l?nes?knader har ?kt kraftig, noe banken er sv?rt tilfreds med.
– En stor andel av kundene presiserer at de setter pris p? v?r ?rlige kommunikasjon og langsiktige fokus p? lave renter. V?re kunder har gitt oss tilbakemeldinger p? at de ?nsker trygghet og visshet om at de f?r lave renter over tid, uten ? bruke tid og krefter p? pruting og komplekse produktpakker, sier administrerende direkt?r Gunnar Hovland i BN Bank.
Effektiv bankdrift
BN Bank er sv?rt opptatt av ? drive effektivt b?de for banken og kunden.
– Som et eksempel har boligl?nskunder som har all dokumentasjonen i orden, og benyttet seg av elektroniske verkt?y som digital signering og tinglysning, f?tt l?net utbetalt allerede innen fire dager etter innsendt s?knad. Det er effektivt b?de for oss og kunden, sier Hovland.
I personmarkedet tiltrekker BN Bank seg kunder med god betjeningsevne som ikke ?nsker fysiske m?ter med banken, men heller vil ha gode digitale banktjenester. Det gir lave tap og er effektivt b?de for kunden og banken.
– Vi er blant landets mest kostnadseffektive banker og har lave tap. Det gj?r at vi kan gi lav boligl?nsrente ogs? over tid, sier Hovland.
Positiv resultatutvikling og god kapitaldekning
Resultat etter skatt ble 236 millioner kroner per 30. september 2014, mot 204 millioner kroner i samme periode i 2013. Det gir en avkastning p? egenkapitalen etter skatt i ?rets ni f?rste m?neder p? 8,8 prosent, opp fra 8,0 prosent i samme periode i fjor.
I bedriftsmarkedet er sum utl?n omtrent uendret siste 12 m?neder, noe som er i tr?d med bankens m?lsetninger. Misligholdet i n?ringsportef?ljen er redusert fra 544 millioner kroner pr 30. september 2013 til 332 millioner kroner per 30. september 2014, mens tap i n?ringsportef?ljen utgj?r 11 millioner kroner hittil i ?r mot 64 millioner kroner i samme periode i 2013.
BN Bank anser egen kapitalsituasjon som tilfredsstillende og den rene kjernekapitaldekningen er per utgangen av tredje kvartal 15,0 prosent. Bankens m?l for ren kjernekapitaldekning p? 13 prosent ved utgangen av andre kvartal 2016 er dermed oppfylt.

A to już wiesz?  Nasjonalregnskap. Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2009

Bn Bank:
? Spesialist p? boligl?n
? P? topp tre over bankene med lavest utl?nsrente over 10 ?r
? Krever ikke produktpakker
? Norges mest kostnadseffektive bank i 2013
? Landsdekkende bank for bedrifts- og privatkunder, stiftet i 1961
? Eid av SpareBank 1
Rentefakta
2. plass landsdekkende banker med beste boligl?n 2014
uten medlemsskapsrabatter ? l?neramme 2 millioner, sikkerhet 75 % (VG, sept 2014)
2. plass Billigste boligl?n 08.04.2014
2,5 millioner, inntil 70 % bel?ning (Dine Penger)
1. plass beste fleksil?n 2012
l?neramme 2 millioner, sikkerhet 70 % (Dine Penger)
2. plass beste boligl?n over 10 ?r 2012
l?neramme 1 million, sikkerhet 60-75 % (Dine Penger)
2. plass beste boligl?n 2011
l?neramme 1 million, sikkerhet 60-75 % (Dine Penger)
3. plass beste fleksil?n 2011
l?neramme 2 millioner, sikkerhet 60-75 % (Dine Penger)
3. plass beste boligl?n 2010
l?neramme 1 million, sikkerhet 60-75 % (Dine Penger)

Om BN Bank ASA
BN Bank er en landsdekkende bank for bedrifts- og privatkunder. I over 50 ?r har BN Bank drevet med finansering av n?ringseiendom, og siden 1986 virksomhet for personmarkedet. Et spesialisert og kostnadseffektivt konsept gj?r det mulig ? tilby forutsigbarhet over tid. BN Bank jobber kontinuerlig med ? v?re et attraktivt og riktig valg, b?de for eksisterende og nye kunder.
Kontaktinformasjon
Gunnar Hovland, Administrerende direkt?r, BN Bank ASA
[email protected] | +47 90 52 00 35
Eli Ystad, Direkt?r Personmarked og Kommunikasjon, BN Bank ASA
[email protected] | +47 415 42 683
Trond S?raas, CFO, BN Bank ASA
[email protected] | +47 922 36 803

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy