valutasp?rsm?l

Flere vil vurdere fastrenteprodukter

09-09-2011 10:00 KLP Gjeldsniv?et i kommunesektoren har ?kt kraftig de senere ?rene. En av tre kommuneledere sier at deres kommune i st?rre grad enn tidligere vil vurdere fastrenteprodukter det neste ?ret.

Gjeldsniv?et i kommunesektoren har ?kt kraftig de senere ?rene. En av tre kommuneledere sier at deres kommune i st?rre grad enn tidligere vil vurdere fastrenteprodukter det neste ?ret.
En av tre ordf?rere og r?dmenn oppgir at deres kommune i st?rre grad enn tidligere vil vurdere fastrenteprodukter det neste ?ret. 41 prosent sier at de ikke vil vurdere fastrenteprodukter, mens en fjerdedel er i tvil. Resultatene er hentet fra en unders?kelse NorgesBarometeret har gjort p? oppdrag for KLP.
– Gjeldsniv?et i kommunesektoren har ?kt kraftig de senere ?rene. Gjeldsoppbyggingen bidrar til at kommunesektorens ?konomi blir mer s?rbar for framtidige rente?kninger. Unders?kelsen viser at landets kommuner i st?rre grad enn tidligere vil vurdere fastrenteprodukter, sier Arnulf Arn?y, administrerende direkt?r i KLP Kommunekreditt.
Det er ingen markante skiller mellom de politiske blokkene n?r det gjelder holdningen til fastrenteprodukter.
Kommunelederne i Finnmark og Troms er mest positive til fastrenteprodukter, mens respondentene i Sogn og Fjordane og Buskerud er minst positive.
Utsatt for kostnadsrisiko
Landets ordf?rere og r?dmenn har ogs? svart p? i hvilken grad de mener at deres kommune er utsatt for ?kt kostnadsrisiko ved at for stor del av l?negjelden er kortsiktig eller p? flytende rente. 12 prosent oppgir at deres kommune at de i sv?rt stor grad har kortsiktig eller flytende rente.
Kommunelederne i Troms oppgir at deres kommune er mest utsatt for ?kt kostnadsrisiko ved at for stor del av l?negjelden er kortsiktig eller flytende rente, mens Buskerud er i den andre enden av skalaen.
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy