valutasp?rsm?l

Fondsrapport fra Skandiabanken ? Ett fond g?r mot str?mmen.

men selger seg ut av rentefond. Ett obligasjonsfond g?r imidlertid mot str?mmen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy