Finans

For feige n?r vi sparer til pensjon

De fleste nordmenn kan f? mye mer i pensjon hvis de bare flytter mer av pengene over i aksjefond. Vi er for feige og tar for lite risiko n?r vi sparer mener Anders Skar daglig leder i Nordnet.
En unders?kelse Nordnet har gjennomf?rt viser at kun 1 av 10 nordmenn mener at aksjefond er meget godt egnet som spareform n?r man sparer til pensjon, og kun 3% mener man b?r ta h?y risiko n?r man sparer til pensjon.

– De aller fleste nordmenn tar for lite risiko n?r de sparer til pensjon. Sparing til pensjon er den mest langsiktige sparingen du har, og jo lengre tidshorisont jo mer risiko kan du tillate deg ? ta med sparepengene. De fleste nordmenn sparer allerede i aksjer til pensjon via arbeidsgiver, da tjenestepensjon og pensjonskasser alltid er eksponert mot aksjemarkedet. Et annet eksempel er Norges st?rste spareavtale, nemlig oljefondet, som sikter mot s? mye som 60% plassert i aksjer. Alle disse er langsiktige sparere slik som deg og meg, og vi burde derfor f?lge deres eksempel og ogs? plassere en st?rre andel av v?r langsiktige sparing i aksjer, sier Anders Skar Norge-sjef i Nordnet.

De fleste sparer til pensjon via nedbetaling p? boligl?n og sparing p? bankkonto, mens sparing i fond og sparing i private pensjonspareprodukter er mindre popul?rt. Nordnet-sjefen skulle gjerne sett at flere plasserte penger i aksjemarkedet, og mener i tillegg at risikoen ved ? spare i aksjefond er minimal.

– Vi er dessverre litt feige n?r vi plasserer pensjonspengene v?re. Ved ? plassere en st?rre del i aksjefond vil vi kunne f? mer penger til r?dighet som pensjonister, siden sparing i aksjefond har langt h?yere forventet avkastning enn bankinnskudd. En lang spareperiode, fornuftig nedtrapping av aksjeandelen over tid og lang utbetalingsperiode gj?r faktisk risikoen ved sparing i aksjefond ganske minimal, sier Anders Skar.

Men Nordnets egne pensjonskunder g?r mot str?mmen og har en langt st?rre andel plassert i aksjemarkedet enn den gjennomsnittlige pensjonsspareren i Norge. Tall for 2009 viser at Nordnets pensjonskunder plasserte ca 60% i aksjemarkedet, og ca 40% i rentefond eller p? bankkonto. Dette skiller dem fra den gjennomsnittlige pensjonsspareren i Norge som heller sparer i egen bolig eller p? bankkonto.

– De fleste pensjonskundene v?re har mellom 10 og 30 ?rs spareperspektiv og da er det helt riktig ? plassere mesteparten i aksjemarkedet. Selv om aksjemarkedet historisk gir best avkastning, ?nsker vi ikke n?dvendigvis at alle skal spare i aksjer. Det som er viktig for oss er at folk tar bevisste valg, tilpasset egen risikovilje og tidshorisont, n?r det kommer til plassering av pensjonssparepengene. For ? ta disse valgene kreves kunnskap om pensjon, sparing og risiko, noe vi mer en gjerne deler til alle som vil komme p? kurs og seminarer om pensjonssparing p? nordnetskolen, avslutter Skar.

Kilde: Nordnet
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, [email protected]

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Similar Posts