DK

Forbrugerne vejrer for?rsluft

Danske erhvervsvirksomheder har realkreditl?n for 567 mia. kr. Heraf er 91 pct. med variabel rente. Det viser tal fra Nationalbanken for januar 2012. L?n med variabel rente er dermed klart det foretrukne blandt erhvervsvirksomheder. Til sammenligning var 71 pct. af realkreditudl?net til erhvervsvirksomheder variabelt forrentet i januar 2008, det er en stigning p? 20 pct. point.

?Renteniveauet for realkreditl?n med variabel rente er historisk lavt. Det kommer virksomhederne direkte til gavn i form af lavere l?neomkostninger. Realkreditten er derfor med til at sikre virksomhederne stabile og gode finansieringsvilk?r i en periode pr?get af ?konomisk uro i Europa,? siger Ane Arnth Jensen, direkt?r i Realkreditr?det.
Realkreditinstitutternes samlede udl?n til erhvervsvirksomheder er steget med 8,4 mia. kr. i forhold til sidste ?r. Det er en stigning p? 1,5 pct.
Figur: Realkreditinstitutternes udl?n til industri- og landbrugsvirksomheder fordelt p? fast og variabel rente.

Kilde: Danmarks Nationalbank og Realkreditr?dets egne beregninger.

Similar Posts