Hel-

Forel?pig ?rsrapport 2010 Sammendrag av ?ret 2010

Ordin?r generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt i Gamle Logen, Grev Wedels
plass 2 i Oslo, torsdag 14. april 2011 kl. 15.00.

Styret har i m?te den 9. februar 2011 besluttet ? foresl? f?lgende vedtak
overfor generalforsamlingen:

1)
Styret foresl?r et ordin?rt utbytte p? 2,50 kroner pr. aksje for 2010, opp fra
2,25 kroner pr. aksje i 2009. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 15.
april 2011. P? grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil
utbytte bli utbetalt den 29. april 2011 til aksjeeiere pr.
generalforsamlingsdato.

2)
Styret foresl?r at generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til ?
forh?ye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med en samlet verdi p? inntil
kr 90.000.000 fordelt p? inntil 72.000.000 aksjer, hver p?lydende kr 1,25.
Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Orklas ?rsrapport for 2010 vil bli offentliggjort den 24. mars 2011.

Orkla ASA,
Oslo, 10. februar 2011

Rune Helland
SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411

Siv M. Skorpen Brekke
VP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544455

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SPU