del?rsrapporter

Forel?pige resultater for fjerde kvartal og hele ?ret 2009(Troms?/Oslo, 26. februar 2010)

Biotec Pharmacon ASA planlegger ? starte akselererte stabilitetsstudier med SBG I en rekke ulike produktbeholdere etter skuffende resultater i klinisk fase III I fjerde kvartal 2009 og f?rste kvartal
2010. Tidlige resultater indikerer at det har foreg?tt en uventet interaksjon mellom SBG og polyetylen i produktbeholderen som kan ha inaktivert SBG brukt i fase III studiene. Selskapet arbeider n? for ? bekrefte denne teorien, og har tillit til at denne innsatsen vil reetablere en plattform for det farmas?ytiske utviklingsprogrammet.

Innen det ikke-farmas?ytiske omr?det realiserte selskapet en gevinst ved avhendelsen av Immunocorp Consumer Health AS, og Biotec Marine Biochemicals AS viste fortsatt sterk vekst i fjerde kvartal.

Alle finansielle tall har blitt omarbeidet for ? ta hensyn til avhendelsen av aktivitetene innen konsumenthelse, som n? er f?rt p? en linje etter skatt i resultatregnskapet. Fremover vil selskapet rapportere p? to segmenter – Farmas?ytisk Utvikling og Marine Biokjemikalier – i tillegg til Corporate og Ikke-allokerte Kostnader.

Inntektene bel?p seg til NOK 7 millioner i fjerde kvartal 2009 og NOK 24,1 million for hele ?ret 2009. Disse inntektene er hovedsakelig drevet av Marine Biokjemikalier, selv om ogs? Farmas?ytisk Utvikling n? inntektsf?rer leveranser av NBG til den avhendede virksomheten innen konsumenthelse.

Inntektene p? ?rsbasis i Marine Biokjemikalier bel?p seg til NOK 17,6 millioner, og oversteg s?ledes det kommuniserte inntektsm?let p? NOK 15 millioner for hele ?ret. Biotec Marine Biochemicals st?r ved en m?lsetning om ? doble inntektene over de kommende tre ?rene. Ut over dette forventer selskapet ? styrke sin portef?lje av nye enzyner som en f?lge av eksklusive rettigheter til utbytte fra p?g?ende marin bio-prospektering ved Universitetet i Troms? (Sfi-MABCENT).

EBITDA var NOK -21,3 millioner i fjerde kvartal, hvorav Marine Biokjemikalier sto for NOK 2,0 millioner, Farmas?ytisk Utvikling for NOK -19,9 millioner, og Corporate og Ikke-allokerte Kostnader for NOK -3,4 million. EBITDA for hele ?ret 2009 var NOK -82,1 millioner, hvorav Marine Biokjemikalier sto for NOK 8,4 millioner, Farmas?ytisk Utvikling for NOK -71.1 millioner, og Corporate og Ikke-allokerte Kostnader for NOK -19,4 millioner.

Resultat f?r skatt for den videref?rte virksomheten var NOK -21,3 millioner i fjerde kvartal og NOK -82,1 millioner i 2009, noe som reflekterer kostnadene knyttet til det kliniske fase III programmet. Netto underskudd for den videref?rte virksomheten var NOK -52,4 millioner i fjerde kvartal og NOK -111,9 millioner for hele ?ret, noe som ogs? reflekterer en reduksjon i bokf?rt utsatt skattefordel som f?lge av avhendelsen av Immunocorp Consumer Health, skuffende fase III studieresultater og allmenne forsiktighetshensyn.

Inkludert netto resultat fra avviklet virksomhet hadde selskapet et netto underskudd p? NOK -37 millioner i fjerde kvartal 2009 og et underskudd p? NOK -103,9 millioner for hele ?ret.

Utfallet av fase III studiene har endret og utsatt omfanget av planlagte aktiviteter, og kombinert med en betydelig reduksjon i bemanningen i morselskapet er dette forventet ? reduserer kostnadene knyttet til Farmas?ytisk Utvikling betraktelig i 2010. Fullf?ring og oppf?lging av fase III studiene vil medf?re relativt h?ye kostnader I f?rste kvartal, 2010 men selskapet forventer ?
v?re kontantstr?m n?ytralt i andre halv?r. Biotec Pharmacon hadde kontanter og kontantekvivalenter p? NOK 50 millioner ved slutten av ?ret, og forventer at dette skal v?re tilstrekkelig til ? utforske alternativene for videre utvikling av SBG i 2010. Selskapet fortsetter imidlertid ogs? diskusjoner med interesserte partnere og industrielle investorer om alternative modeller for videre samarbeid om SBG.

Vennligst finn vedlagt den fullstendige kvartalsrapporten for fjerde kvartal og hele ?ret.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Administrerende direkt?r Lars Viksmoen, mobil: +47 40 62 08 70

Kvartalsrapporten for fjerde kvartal og hele ?ret 2009 er ogs? tilgjengelig p? www.newsweb.noog p? www.biotec.no Selskapet holder en presentasjon av kvartalresultatene mandag 1. mars klokken 09:00 p? Vika Atrium Konferansesenter (Thon Conference Vika Atrium), Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen vil ogs? v?re tilgjengelig p? www.newsweb.no og p? www.biotec.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1389284]

Kvartalsrapport_4_kvartal: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts