DK

Forhold om Amagerbanken unders?ges

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af Nykredits Tilpasningsl?n og Totalkredits BoligXl?n (XR) p? Nykredit-koncernens refinansieringsauktioner i marts bliver p? 93 mia. DKK. Den samlede udbudsm?ngde fordeler sig med 80 mia. kr. i DKK-denominerede fastforrentede st?ende obligationer og 13 mia. kr. i EUR-denominerede fastforrentede st?ende obligationer.

Den udbudte m?ngde og fordelingen mellem de enkelte obligationer kan ?ndre sig som f?lge af l?ntagernes mulighed for at ?ndre vilk?r p? deres l?n frem til udgangen af februar. Forventninger til udbudsm?ngderne bliver l?bende opdateret p? nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentligg?r Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder p? nykredit.com/ir.

Vilk?r for auktionerne med liste over ber?rte obligationer, forventede udbudsm?ngder, auktionstidspunkter og ?vrige vilk?r for de enkelte auktioner fremg?r af bilag 1 og 2.

Sp?rgsm?l vedr?rende obligationssalget og tekniske sp?rgsm?l i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Finansafdelingen, ved Lars Mossing Madsen p? tlf. 44 55 11 66, Christian Mauritzen p? tlf. 44 55 10 14, Pernille Bach Ladevig p? tlf. 44 55 10 63 eller Theis Ingerslev p? tlf. 44 55 20 21.

?vrige sp?rgsm?l kan rettes til vicedirekt?r Henrik Hjortsh?j-Nielsen, Finansafdelingen, p? telefon 44 55 10 40 eller kommunikationsdirekt?r Nels Petersen p? telefon 44 55 14 70/20 22 22 72.

Bilag: Vilk?r for Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer

Similar Posts