del?rsrapporter

Forl?pig ?rsresultat 2009. Sterk vekst og et sterkt resultat

Vennligst se vedalgte 4. kvartals finans rapport for 2009.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Trine S?ther Romuld, CFO, Bj?rge ASA, tel: +47 991 63 632 eller
Steinar Aasland, CEO, Bj?rge ASA, tel: +47 906 42 696

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1388212]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy