DK

FormueEvolution I A/S Indrev?rdi er pr. 12. maj 2010 opgjort til 8.523,73 kr.

Nasdaq OMX Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 K?benhavn K
Fondsb?rsmeddelelse nr. 07/10

Anders H. Larsen, direkte tlf. 55 36 52 50
E-mail: [email protected]

Vordingborg Bank udsteder variabelt forrentede obligationer

Vordingborg Bank udsteder den 17. maj 2010 ny seniorkapital i form af 300 mio.
DKK 3-?rige variabelt forrentede obligationer, j?vnf?r vedh?ftede
informationsmateriale.

Obligationerne udstedes til kurs pari og indfries til kurs pari den 17. maj
2013, med mindre de er blevet f?rtidsindfriet.

Kuponrenten fasts?ttes kvart?rligt som 3-m?neders CIBOR plus et till?g p? 0,35
pct. p.a.

Udstedelsen er garanteret af Finansiel Stabilitet p? vegne af den danske stat.

Obligationerne, som p? forh?nd er aftaget af én eller flere kvalificerede
investorer, noteres p? Nasdaq OMX Copenhagen A/S med f?rste handelsdag den 17.
maj 2010.

Eventuelle sp?rgsm?l kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
VORDINGBORG BANK

Ole Kühnel
Bankdirekt?r

Source: Millistream

Similar Posts