DK

Formuepleje Penta A/S Indrev?rdi Formuepleje Penta A/S indre v?rdi: 136,4 pr. aktie.

I medf?r af lov om v?rdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser DLR Kredit hermed om
ekstraordin?re indfrielser pr. fredag den 14. maj 2010.

Oplysningerne fremg?r af vedlagte fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik p? opfyldelse af
transperensdirektivets krav om offentligg?relse. Oplysningerne vil endvidere p?
s?dvanlig m?de blive formidlet via OMX.

Sp?rgsm?l kan rettes til finanschef Henrik H?jby, tlf. 33 42 07 37.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Source: Millistream

Similar Posts