?konomi

Forsikret i skibakken

Skal du til fjells i vinterferien? Det kan v?re smart ? sjekke hva reiseforsikringen din dekker f?r du drar i skibakken.
En hel?rs reiseforsikring i KLP gjelder p? alle reiser fra du forlater boligen din, det er ikke krav til overnatting. Reiseforsikringen dekker blant annet tyveri av skiutstyr fra hytte eller hotell, og utstyr som ligger i bil eller skiboks:
– Tyveri av skiutstyr som st?r utenfor skistua eller kafeen i alpinbakken mens du er inne og spiser, vil ogs? v?re omfattet, sier Kirstin Bang i Produktavdelingen i KLP Skadeforsikring.

– Du som har kj?pt en reiseforsikring plikter ? ha tilsyn med egne eiendeler, og s?rge for at du har med deg tingene dine n?r du forlater et sted. Ved tyveri utenfor skistuer og i alpinanlegg ser forsikringsselskapene i praksis bort fra denne sikkerhetsforskriften. Vi kan ikke kreve at man skal ta med seg skiutstyret inn i skistua, sier Bang.

Bang legger til at dersom du har spesielt dyrt skiutstyr, b?r du kj?pe en egen verdigjenstandsforsikring. Tyveri av skiutstyr som dekkes under KLPs reiseforsikring har en begrensning p? 20 000 kroner.

Ansvar i bakke og heis

– Du har selv ansvar for oppf?rselen din i skibakken. Dersom du har utvist uaktsomhet i skibakken og skader en annen person, kan du p?dra deg et rettslig erstatningsansvar, sier Bang.

Holder du deg innenfor Norden, er du ansvarsforsikret via innboforsikringen din. Utenfor Norden er reiseforsikringen gull verdt om du skulle bli holdt ansvarlig for at andre blir skadet.
Dersom du selv blir skadet av en annen alpinist under nedfarten, m? du fremme erstatningskrav mot skadevolderen eller hans/hennes forsikringsselskap. Det er lurt ? ha en egen ulykkesforsikring til barn og voksne i tillegg til den som er inkludert i reiseforsikringen:
– Vi vil p? det sterkeste anbefale ? kj?pe en barneforsikring. Denne gir omfattende erstatning ved alvorlige skader som f?rer til varig mén eller arbeidsuf?rhet, sier Bang.
Ved bruk av skiheisen er det eieren av skianlegget som har et objektivt ansvar (ansvar uavhengig av skyld) hvis det skjer en skade. Dette f?lger av konsesjonsreglene som gjelder for drift av skiheiser. Skulle du v?re s? uheldig ? bli p?f?rt skader i forbindelse med bruk av heisen, vil du derfor v?re sikret erstatning gjennom den ansvarsforsikring som heiseieren har. Men om ?rsaken til skaden er din egen uaktsomme oppf?rsel i heisen, kan erstatningen reduseres eller falle helt bort.

Verdt ? huske p? i skibakken:
– Bruk alltid hjelm, b?de barn og voksne! Den beskytter b?de mot jernstangen i heisen, og n?r du selv eller andre alpinister har f?tt for h?y fart og ikke klarer ? stoppe.
– L?r barna ? v?re oppmerksomme p? andre skikj?rere, og ? vise hensyn. Avpass fart og kj?ring etter ferdighet og terreng.
– Den som kommer bakfra i bakken, har alltid ansvaret for ? unng? kollisjon.
– Det er forbudt ? kj?re rett utfor.
– Hold deg til de oppmerkede l?ypene i bakken, og kj?r innenfor stakene i kanten av de preparerte bakkene. Det er en grunn til at omr?der er avsperret ? det kan v?re skredfare, stup eller lite sn? i terrenget.
– Stopp ikke p? trange og uoversiktlige steder, eller under hengkanter.
– Ved skader har enhver plikt til ? hjelpe.
– V?r varsom med alkohol i skibakken.

Kontaktperson: Kirstin Bang, seniorkonsulent i Produktavdelingen i KLP Skadeforsikring,
Tlf: 94 88 89 76, E-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy