Revisjon

Forsikringsselskapet Fennia bruker SAS? til ? oppfylle Solvens II og f?r ?kt forretningsverdi med p? kj?pet

Takket v?re SAS? Risk Management for Insurance ser Fennia Skade- og Livsforsikring n? kravene i Solvens II-direktivet som en mulighet til ? generere merverdi for forretningsdriften. Solvens II-direktivet er et felles regelsett med krav til kapital, rapportering og risikostyring i forsikringsselskaper i EU. I tillegg til ? hjelpe Fennia med ? oppfylle Solvens II kravene vil l?sningen fra SAS, i tilleg styrke Fennias interne analyse, rapportering og risikostyring.
“SAS? Risk Management for Insurance hjelper oss ? effektivisere solvens-beregningene og rapporteringen v?r i samsvar med de nye kravene. SAS tilbyr ogs? fremragende st?tte for den interne risikostyringen,” sier Raoul Berglund, sjef for risikostyring i Fennia. “God kapital- og solvensstyring bidrar til bedre beslutningsprosesser og dermed ogs? til mer effektiv forretningsdrift. Dette er ogs? den beste m?ten ? beskytte forsikringskundenes interesser p?.”? ?
Fennia har v?rt kunde av SAS Institute i 28 ?r, og det var naturlig ? henvende seg til SAS for ? f? hjelp til ? oppfylle Solvens II-regelverket. SAS Institute har solid ekspertise innen forsikring, og mer enn 40 europeiske forsikringsselskaper bruker allerede SAS? Risk Management for Insurance.
“For Fennia vil l?sningen, kombinert med v?r brede erfaring innen risikostyring og Solvens II, v?re en effektiv m?te ? b?de oppfylle regelverket og samtidig f? bedre risikostyring?, sier Tore Moe , seniorr?dgiver i SAS Institute. “V?re eksperter vet hvilke utfordringer det nye direktivet inneb?rer og snakker samme spr?k som kundens risikostyringseksperter.”
SAS? Risk Management for Insurance er en fleksibel l?sning som gir st?tte til ? oppfyllekravene i Solvens II-direktivet. L?sningen er s?rlig verdifull i forbindelse med stresstestberegninger og detaljerte analyser av potensielle endringer.
Les mer om SAS Risk Management for Insurance

Om Fennia?
Fennia Skadeforsikring eies av kundene og har mer enn 70 ?rs erfaring med risikostyring og forsikring for bedriftskunder. Fennia Livsforsikring eies av de gjensidige forsikringsselskapene Fennia (60 prosent) og Pension Fennia (40 prosent). Siden Fennia Liv er eid av Fennia-gruppen, forvaltes det etter gjensidighetsprinsippet. Fennia Liv spesialiserer seg p? livs-, pensjons- og innskuddsforsikringer. Etter hvert som flere velger forsikringsprodukter med investeringsvalg, har Fennia Liv ?kt aktiviteten innen formuesforvaltning.
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Pagero Online