del?rsrapporter

Forslag utbytte

Den 19. januar opplyste Rocksource ASA (“Rocksource”
eller “selskapet”) i en b?rsmelding at selskapet
hadde f?tt operat?rskap og 60 prosent eierandel i
lisens PL 559 (blokkene 6608/10 & 11) p? norsk
kontinentalsokkel. Denne meldingen gir ytterligere
informasjon om prospektiviteten og fremtidige
arbeidsprogram p? denne lisensen.

PL 559 var Rocksource sin h?yest prioriterte s?knad i
TFO runden i 2009. Letepotensialet i lisensen best?r
av tre hovedprospekter og et antall ytterligere
prospektmuligheter. I selskapets evaluering av
omr?det har flere av disse blitt testet med
elektromagnetiske (EM) data. Alle tre prospektene
viser lovende EM respons, og detaljerte analyser blir
n? gjennomf?rt. Potensialet i blokken er av
Rocksource estimert til ? v?re 425 millioner fat
oljeekvivalenter (mboe) utvinnbare ressurser.

Hovedprospektene er “Delilah”, “Phoenix” og “Amazon”.
Hvert prospekt representerer uavhengige m?l i
lisensen. Delilah prospektet har mange likheter til
n?rliggende funn og ligger p? migrasjonsruten ovenfor
Urd feltet. Prospektet ansl?s ? inneholde 314 mboe
utvinnbare ressurser med en funnsannsynlighet p? 36
prosent f?r bruk av EM.

Phoenix prospektet ligger umiddelbart ?st for Linerle
feltet og kan v?re en utvidelse av Linerle eller en
uavhengig akkumulasjon. Prospektet er av Rocksource
estimert til ? inneholde 42 mboe med en
funnsannsynlighet p? 58 prosent f?r bruk av EM.
Amazon prospektet er en ny letemodell med noen
likhetstrekk til eksisterende funn og er estimert til
? inneholde 70 mboe med 17 prosent funnsannsynlighet
f?r bruk av EM. EM data samlet inn over Phoenix og
Amazon prospektene i mars 2010 viser lovende
resultater for begge prospektene. Den p?g?ende
analysen av EM dataen forventes ? ha en positiv
effekt p? funnsannsynligheten for disse prospektene.
En rekke prospektmuligheter er identifisert av jura
alder og en av palocene alder.

Basert p? prospektiviteten i lisensen har styret i
Rocksource besluttet ? fremskynde arbeidsprogrammet i
lisensen med det m?l ? sanksjonere en boring i 2011.

F?rste fase i arbeidsprogrammet best?r av G&G studier
og reprosessering av 3D seismikk. Ny 3D seismikk vil
bli samlet inn over PL 559 og den tilst?tende
lisensen PL 515 i mai 2010 som er en
kostnadsbesparende forbedring av arbeidsprogrammet.
Dette datasettet vil bli benyttet til ? reevaluere
lisensen og for ? velge borem?l og lokasjon for den
f?rste br?nnen p? PL 559. Disse dataene vil ogs? bli
benyttet i planlegging av ytterligere boringer p?
lisensen. Arbeidsprogrammet i lisensen krever at en
borebeslutning m? gj?res innen de neste to ?rene, noe
Rocksource har som m?l om ? fremskynde.

PL 559 er lokalisert p? Nordlandsryggen, rett ?st for
Norne, Urd, Falk og Linerle feltene. Lisensgruppen i
PL 559 best?r av Rocksource (Operat?r, 60%), VNG
Norge (30%) og Skagen 44 (10%). Ytterligere
informasjon om lisensen finnes p? selskapets
hjemmeside.

En generell oppdatering av selskapets leteportef?lje
vil bli publisert innen kort tid.

Oslo, 7.4.2010
Rocksource ASA

Trygve Pedersen
CEO

+47 90 09 77 41

Source: Millistream

Similar Posts