del?rsrapporter

FORSTANDERSKAPSM?TE I SPAREBANKEN M?RE- FREDAG 19. MARS 2010

Intex Resources har n? mottatt formell meddelelse om status for milj?tillatelsen for Mindoro Nickel prosjektet p? Filippinene.

Milj?direktoratet (EMB) har svart p? Intex Resources brev av 17. Februar. I brevet informeres selskapet om vedtaket om midlertidig tilbaketrekning av milj?tillatelsen av 27. November 2009 som tidligere er meddelt markedet, gjennom en “Special Order” og at denne var ment ? erstatte beslutningen om en 90 dagers tilbaketrekning.

En “Special Order” er et internt arbeidsdokument i Milj? og Naturressursdepartementet (DENR). I henhold til dette interne arbeidsdokumentet skal statsr?den endelig avgj?re tillatelsen etter at de fremsatte innsigelser er gjennomg?tt.

Selskapet har fortsatt ikke mottatt noen offisiell kopi av det interne arbeidsdokumentet. I henhold til filippinsk lovgivning kan en milj?tillatelse bare bli trukket tilbake etter formell notifisering, regulert prosess og dokumenterte grunner. Selskapet har ikke v?rt del i noen slik lovp?lagt prosess eller blitt gitt noen grunngitte grunner for tilbaketrekning.”

Erlend Grimstad
Administrerende Direkt?r
Intex Resources ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andrea B?sen, VP Corporate Development & IR
Tlf: 23 11 33 40
Mob: 412 39 704
Email: [email protected]

Intex Resources ASA
Munkedamsveien 45 A
0250 Oslo
NO 976 094 875 MVA

Tlf: 23 11 33 44
Fax: 23 11 33 45

Source: Millistream

Similar Posts