b?rs

F?rste fase av synergiprogram implementeres

2010 har v?rt et ?r som har v?rt preget av mange store skader i kommunale bygg. Skadeomfanget for de 8-10 st?rste skadene blant KLPs kunder utgj?r rundt 300-350 millioner kroner.
Skolebranner
F?rst og fremst har ?ret v?rt preget av de mange store og ?deleggende brannene p? skoler. Skadeomfanget for skolebrannene bel?per seg til n?r 150 millioner kroner.
KLP har hatt tett dialog med de kommunene det gjelder. Dette er kompliserte skadeoppgj?r, blant annet fordi noen av brannene har v?rt p?tent av ungdommer.
-Vi har aldri opplevd s? mange store brannskader i l?pet av ett ?r. For ? arbeide forebyggende har vi gjennomf?rt en omfattende ?Aksjon skolebrann? i h?st. I samarbeid med kommunene har vi iverksatt befaringer p? rundt 360 skoler i 99 kommuner landet rundt. Dette har vi gjort for ? kartlegge brannrisiko og gi skadeforebyggende r?d, sier Lars Wiig i KLP Skadeforsikring AS.
Det har ogs? v?rt uvanlig mange branner i idrettshaller og andre store kommunale bygg.

Sprengkulde
-F?rste kvartal i 2010 kom med ekstremt mange vinterrelaterte skader, som vannskader p? bygning etter frost. Bare de to f?rste m?nedene i 2010 ble det meldt inn over 40 prosent flere slike skader enn p? samme tid i fjor, sier Wiig.
Bransjen har i alt hatt erstatningstall for vann- og frostskader p? rekordh?ye 2,1 milliarder kroner per tredje kvartal.
Og kulda har kommet tilbake. Det har v?rt en usedvanlig kald f?rjulsvinter, og Wiig forteller at det allerede er innmeldt flere titalls skader for?rsaket av vann- og frostskader n? i november og desember.

Kraftig sn?fall ? og s? ble alt til vann
-Ekstremvinteren 2010 viste seg ogs? i form av kraftig sn?fall, og deretter en uvanlig lang periode med glatt f?re. Kollisjoner og utforkj?ringer er det alltid mange av vinterstid, men vi opplevde en ?topp? tidlig i 2010. Det er sv?rt sjelden at hele landet er dekket av sn? samtidig over en lengre periode, slik som i vinter, forteller han.
Etter en lengre periode med streng kulde og stort sn?fall ble det plussgrader i kombinasjon med mye nedb?r fra Midt-Norge og nordover. Mildv?ret satte i gang en voldsom sn?smelting, og kombinert med det kraftige regnet f?rte dette til en mengde vannskader, avslutter Wiig.

Fakta:
Storskader i 2010
– over 30 millioner kroner i skadekostnadsestimat per skade:
3. januar: Brann i Balsfjordhallen, Balsfjord kommune.
7. februar: Vannskade i Idrettens Hus, Narvik kommune.
16. mars: Brann p? T?rn?sen skole, Oppeg?rd kommune.
4. april: Brann p? ?sg?rden skole, Horten kommune.
5. juni: Brann p? Ballangen skole, Ballangen kommune.
12. august: Brann i ?vreb?hallen, Vennesla kommune.
3. oktober: Brann i Volda r?dhus og brannstasjon, Volda kommune.
Kontaktpersoner:
Lars Wiig, avdelingsleder Oppgj?r i KLP Skadeforsikring AS, tlf 95289515
Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirekt?r i KLP, tlf 90915523
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 267,3 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy