del?rsrapporter

F?rste handelsdag uten utbytte p? kr. 2,36

AF Gruppen ASA (AFG) har gjennomf?rt salg av 330 000 egne aksjer til ledende ansatte, hvorav 113 000 aksjer ble solgt til prim?rinnsidere. Salget er en del av selskapets aksjekj?psprogram, med salg av aksjer til 20 % rabatt i forhold til b?rskurs pr 31.12.09, NOK 31,80.

AF Gruppen ASA vil eie 131 145 aksjer etter at registreringen av aksjesalget har funnet sted.

Se vedlegg for oversikt over prim?rinnsideres aksjekj?p.

Source: Millistream

Similar Posts