skattesp?rsm?l

F?rste kvartal 2010: Effektivisering og konseptutvikling

F?rste kvartal 2010: Effektivisering og

NEAS ASA (NEAS) fortsetter den positive trenden og kan vise til bedre l?nnsomhet
ogs? i f?rste kvartal 2010. For ? m?te ettersp?rselen i markedet bedre, satses
det p? ?kt andel av egenproduserte tjenester. Samtidig forankrer nyopprettet
divisjon selskapets sterke posisjon innen Facility Management.

Positiv resultatforbedring for konsernet
NEAS hadde en omsetning p? MNOK 131,5 i f?rste kvartal 2010, en ?kning p? MNOK
13,7 fra samme periode i 2009. Dette er en vekst p? 11,6%. Konsernet kunne vise
til en positiv marginutvikling. B?de EBITDA og EBIT ?kte med MNOK 1,6 fra samme
kvartal i 2009.

Satsing p? egenproduserte tjenester i Facility Service
For ? m?te ettersp?rselen i markedet og ?ke l?nnsomheten ytterligere, skal NEAS
satse p? ?kt andel av egenproduserte tjenester innen Facility Service. Det
satses i f?rste omgang p? oppstart av egne leveranser av tjenester innen renhold
og kantine. For ? sikre bedre leveranser til kundene, skal flere tjenester
leveres sammen, i form av pakkel?sninger, ikke enkeltvis. M?let med dette er ?
levere bedre kvalitet til konkurransedyktige priser.

Forankrer sterk posisjon innen Facility Management
NEAS styrker selskapets posisjon i markedet ved opprettelsen av ny divisjon,
Property Management, fra 1. januar 2010. Den nye strukturen gir et tydeligere
skille mellom tjenester innen styring, forvaltning og management (Property
Management), konsulent- og prosjekttjenester (Consulting) og daglig drift av
eiendommer (Operations).

For ytterligere informasjon, kontakt:
Thorbj?rn Graarud, administrerende direkt?r, tlf. +47 93 48 15 00
Finn Rune Kristiansen, ?konomidirekt?r, tlf. +47 95 87 89 03

Om NEAS
NEAS ASA er et av landets st?rste selskaper innen r?dgivning, forvaltning, drift
og vedlikehold av eiendom. Med sine rundt 350 ansatte leverer selskapet et bredt
spekter av tjenester til ca. 1 600 n?ringseiendommer, herunder ogs? r?dgivning
til leietakere og g?rdeiere. Selskapet har hovedkontor p? Lysaker og
avdelingskontorer i Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Sarpsborg,
Gj?vik, Larvik, Skien, Lillestr?m og Stokke i Vestfold.
http://www.neas.no”>www.neas.nohttp://<http://www.neas.no/>”><http://www.neas.no/>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1417412]

NEAS ASA Presentasjon Q1 2010: http://
NEAS ASA Rapport Q1 2010: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy