DK

F?rste kvartal 2011: Tilfredsstillende forsikringsresultater

Over de seneste ?r har epidemiologiske, fysiologiske og kliniske data sl?et fast, at tarmens mikrobiota spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af en normal mave-tarmfunktion2,3. Denne f?rste prospektive unders?gelse, der anvendte en kombination af L. acidophilus NCFM? og B. lactis Bi-07?, p?viste v?sentlige forbedringer i forhold til oppustethed, n?r fors?gspersonerne modtog den probiotiske blanding.
Unders?gelsen
Det dobbeltblinde, randomiserede, placebo-kontrollerede kliniske fors?g blev foretaget for at unders?ge den kliniske effekt, sikkerhed og tolerance af Daniscos to stammer hos patienter med funktionelle tarmlidelser uden forstoppelse.
Fors?get omfattede 60 patienter, heraf 72% kvinder med en gennemsnitsalder p? 37 ?r. 31 patienter modtog to gange om dagen en probiotisk kombination af L. Acidophilus NCFM? og B. Lactis Bi-07? (1011 CFU hver), og 29 patienter modtog placebo i 8 uger. Patienterne blev i l?bet af fors?get evalueret fire gange p? en klinik og igen fire uger efter fors?gets afslutning for at evaluere en eventuel l?ngerevarende effekt.
Fors?get resulterede i to subjektive hovedkonklusioner. Den f?rste, en generel lindring af mave-tarm-symptomer, blev vurderet p? en 7-punktskala fra ?v?sentligt v?rre? til ?v?sentligt bedre?. Den anden hovedkonklusion, der omhandlede tilfredshed med behandlingen, blev klarlagt ved en unders?gelse. Andre konklusioner omfattede en ?ndring i sv?rhedsgraden af specifikke funktionelle mave-tarm-symptomer, herunder oppustethed, velv?re (begge vurderet p? en Likert-skala) og livskvalitet.
Vigtigste konklusioner
En analyse af effekten af den probiotiske blanding p? individuelle funktionelle tarmlidelser viste, at symptomerne p? oppustethed var mindre alvorlige i den probiotiske gruppe end i placebo-gruppen, b?de efter fire uger (p=0,009) og otte uger (p=0,06). Dette blev bekr?ftet med en ?ndring i pr?-intervention til post-intervention, som svarede til en 15% reduktion af symptomerne p? oppustethed.
Fors?get med (en) daglig indtagelse af L. Acidophilus NCFM? og B. Lactis Bi-07? viste ikke en v?sentlig forbedring i forhold til placebo-effekten p? en generel lindring af mave-tarm-symptomer og tilfredshed med behandlingen. Der blev ikke rapporteret om v?sentlige negative h?ndelser i grupperne.
Forskerne konkluderede, at den probiotiske kombination kan v?re en fordel for patienter med symptomer p? oppustethed.
Fokus p? forskning
Funktionelle tarmlidelser er den mest udbredte form for mave-tarm-lidelser, der ses i prim?rbehandlingen og p? gastroenterologiklinikker i den vestlige verden4,5. Da mave-tarm-systemet i stigende grad anerkendes som en aktiv del af immunforsvaret, og da et stigende antal forbrugere i hele verden har problemer med ford?jelsen, er der nu i h?jere grad fokus p? probiotiske produkter.
Danisco er en anerkendt pioner p? det probiotiske omr?de. Virksomheden opbygger fortsat videnskabelig dokumentation om probiotiske stammer med de bedste unders?gelser af ford?jelsessystemet og offentligg?r disse i f?rende videnskabelige tidsskrifter.
L?s mere om L. acidophilus NCFM? og B. lactis Bi-07? p? www.daniscosupplements.com.
For yderligere information:
Audrey Bernard, Communications Specialist, Danisco BioActives E-mail: [email protected]
Litteraturhenvisninger
1. ?Probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus NCFM and Bifidobacterium lactis Bi-07 versus placebo for the symptoms of bloating in patients with functional bowel disorders ? a double-blind study?, Journal of Clinical Gastroenterology 2011; DOI:10.1097/MCG.0b013e31820ca4d6.
2. Ringel Y, Carroll I. Alternations of intestinal microbiota and functional bowel symptoms in ?gastrointestinal motility and neurogastroenterology?. Gastrointest Endosc Clin N. Am. 2009;19:141-150.
3. Arebi N, Gurmany S, Bullas D, et al. Artikel: ?The psychoneuroimmunology of irritable bowel syndrome ? an exploration of interactions between psychological, neurological and immunological observations.? Aliment Pharmacol Ther. 2008;28:830-840.
4. Saito YA, Schoenfeld P, Locke GR III. The epidemiology of irritable bowel syndrome in North America: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2002 (97) 1910 61 -1915.
5. Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, et al. Functional bowel disorders. In: Drossman DA, Corazziari E, Delvaux M, et al. editors. Rome III: The functional gastrointestinal disorders. 3rd edition. McLean (VA): 2006;9:487-555.

Similar Posts