DK

Fortsat solide resultater fra TDC

Lundbeck forventer at skabe ?rlig oms?tning og EBIT p? mindst DKK 14 mia. og DKK 2 mia. i perioden 2012-2014
Lundbeck forventer fortsat at generere et h?jt cash flow, og planl?gger i perioden 2012-2014 at udbetale dividende i den ?vre ende af m?let for udbytteprocenten p? 25-35%
Lundbeck forventer fortsat at v?re l?nsom, selvom lanceringsaktiviteter i forbindelse med Sycrest?og Lu AA21004 forventes at reducere overskuddet, s?rligt i 2012 og 2013
Lundbecks minimumsforventninger omfatter den kommende lancering af escitalopram i Japan og investeringer i lanceringen af Sycrest? samt clobazam
I perioden efter 2014 planl?gger Lundbeck at opn? v?kst i s?vel oms?tning som overskud p? grundlag af produktlanceringer fra den eksisterende pipeline
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort minimumsforventninger til selskabets ?konomiske resultater. Forventningerne d?kker en overgangsperiode for Lundbeck, men ogs? en periode, hvor vi vil opretholde vores st?rke finansielle position.
“Vi er glade for forsat at kunne levere et robust overskud, samtidig med at vi investerer i nye produktlanceringer samt i forsknings- og udviklingsaktiviteter med henblik p? at g?re en positiv forskel for patienterne,” udtaler Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg. “Vi mener, at vi har skabt en solid platform for vores minimumsforventninger, og planl?gger fortsat at opn? v?kst fra 2015 og fremefter.
Fra marts 2012 forventer Lundbeck som f?lge af udl?bet af patentbeskyttelsen i USA, at Lexapro? vil blive udsat for generisk konkurrence, som vil p?virke oms?tningen af Lexapro?. Til trods for p?virkningen fra tabet af indt?gter fra Lexapro? forventer Lundbeck fortsat at levere robust overskud i perioden 2011-2014 og fastholde det st?rke cash flow.
Som led i strategien har Lundbeck identificeret og iv?rksat en r?kke tiltag, som vil f? positiv indflydelse p? oms?tning og resultat i perioden 2011-2014. Tiltagene er opdelt i tre kategorier: Decisions Now, R&D pipeline og forretningsudvikling, hvor m?let er at optimere og effektivisere Lundbeck samt investere kraftigt i vores pipeline. Med hensyn til forretningsudvikling har k?bet af Lundbeck Inc. i 2009 og den for nylige indlicensering af Sycrest? fra Merck & Co., sammen med escitalopram i Japan, skabt yderligere muligheder.
Lundbecks oms?tningsforventninger er prim?rt baseret p? tidligere lancerede produkter. Minimumsforventningerne omfatter oms?tning fra Sycrest?, som allerede er godkendt i Europa, escitalopram i Japan fra 2012, som afventer godkendelse, og clobazam, som har vist yderst positive kliniske resultater i det kliniske fase III program, men som afventer registreringsans?gning sidst i 2010 og efterf?lgende godkendelse i USA. Forventningerne omfatter tillige Lu AA21004, som dog prim?rt er en omkostning i form af relaterede udviklings- og pr?markedsf?ringsomkostninger i forbindelse med den planlagte registreringsans?gning i USA/EU i 2012. Mindre end 20% af oms?tningen i alle ?rene i perioden, som minimumsforventningerne d?kker, forventes at stamme fra eksisterende projekter i vores pipeline, som derfor endnu ikke er lanceret.
Der er ogs? for 2012-2014 indregnet v?sentligt h?jere salgs- og markedsf?rings-omkostninger forbundet med lanceringen af nye produkter som f.eks. Lu AA21004 og Sycrest?. Forventningerne omfatter ikke potentielle fremtidige forretningsudviklingsaktiviteter. Forventningerne indeholder desuden milep?lsbetalinger vedr?rende escitalopram i Japan og Lu AA21004.
Lundbeck vil fortsat udvikle og iv?rks?tte tiltag, som vil forbedre selskabets udsigter p? mellemlang og lang sigt. Det vil derfor altid v?re Lundbecks hensigt at arbejde p? at overg? disse forventninger.
DKK
2010e 1)
2011e
2012e
2013e
2014e
Oms?tning2) 3)14,6-14,8 mia.>14,5 mia.>14 mia.>14 mia.>14 mia.Salgs- og administrationsomkostninger-36-37%37-40%37-40%37-40%Forsknings- og udviklingsomkostninger~21%~20%~20%~20%~20%EBIT3,3-3,4 mia.>3 mia.>2 mia.>2 mia.>2 mia.EBITDA4,2-4,3 mia.—-
1) Forventninger offentliggjort den 4. marts 2010 og ?ndret den 3. november 2010.
2) Minimumsforventningerne indeholder nye produktlanceringer som Sycrest?, clobazam, escitalopram i Japan samt Lu AA21004 og udviklings- og pr?markedsf?ringsomkostninger i forbindelse med den planlagte registreringsans?gning i USA/EU i 2012.
3) Minimumsforventningerne indeholder ikke indvirkningen fra desmoteplase, Lu AA24530, nalmefen og zicronapin.
Som f?lge af minimumsforventningernes langsigtede karakter kan de v?re genstand for store udsving og stor usikkerhed. Dette skyldes usikkerheder som accepten af nyligt lancerede produkter, valutakursudsving, makro?konomisk aktivitet som f.eks. inflation og branchespecifikke udfordringer som f.eks. ?ndringer i regeringens sundhedspolitik, generisk konkurrence og retssager.
Efter 2014 planl?gger Lundbeck at skabe v?kst i s?vel oms?tning som resultat drevet af produktlanceringer fra den eksisterende sen-fase udviklingsportef?lje, som f.eks. Lu AA21004, clobazam, escitalopram i Japan, samt produkter, der ikke er indeholdt i minimumsforventningerne, herunder desmoteplase, Lu AA24530, nalmefen, zicronapin og andre produkter.
Lundbeck vil offentligg?re yderligere resultatforventninger til 2011 i forbindelse med offentligg?relsen af ?rsrapporten for 2010.
Udbytte- og finanspolitik
Lundbecks finansielle strategi er at styre sin kapitalstruktur p? en m?de, svarende til at selskabet m?tte have en “investment grade”-kreditvurdering hos et kreditvurderingsbureau. Lundbeck forventer fortsat at oppeb?re en st?rk likviditet, men vil ogs? bevare fleksibiliteten til at forf?lge strategiske muligheder for at styrke det langsigtede v?kstpotentiale.
Lundbeck har historisk haft en udbytteprocent p? 30%. M?let for udbytte er p? 25% til 35% af ?rets resultat. I perioden 2012-2014 forventer Lundbeck at selskabets udbytteprocent vil ligge i den ?vre ende af dette interval.
Lundbeck kontakt
Investorer:
Palle Holm Olesen
Chief Specialist, Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26

Magnus Thorstholm Jensen
Investor Relations Officer
Tlf. 36 43 38 16

Jacob Tolstrup
Vice President
Tlf. +1 847 282 5713

Presse:
Mads Kronborg,
Media Relations Manager
Tlf. 36 43 28 51
Stine Hove Marsling
External Communication Specialist
Tlf. 36 43 28 33
Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med forskning, udvikling, produktion, markedsf?ring og salg af l?gemidler i hele verden m?lrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, s?vnl?shed, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i K?benhavn, og har i dag ca. 5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens f?rende virksomheder inden for CNS-omr?det. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8 mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com.

Similar Posts