del?rsrapporter

Fortsatt notering

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 2. mars 2010 2.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 39,50.
Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 386.145.

Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream

Similar Posts