Marked

Fra NUF til AS skattefritt ? en ny, gunstig mulighet

Myndighetene har n? ?pnet for at flere av de over 17.000 NUF-selskapene i Norge skal kunne gj?res om til AS ? skattefritt. Dette har tidligere ikke v?rt mulig.

I SKATTEFELLA
Mange NUF-eiere har ?nsket ? omdanne selskapet til AS, men har v?rt skattefanget. Dette endret Finansdepartementet tidligere i ?r ved en lovendring, som inneb?rer at ogs? NUF ? i likhet med enkeltpersonforetak ? skal kunne omdannes til AS skattefritt.
TREND: F?RRE VELGER NUF
Stadig f?rre velger NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), mens stadig flere velger aksjeselskap (AS) ved nyetablering av selskap, viser en unders?kelse foretatt av Bisnode. I 2012 var 4 av 10 nyetablerte selskaper AS, et godt hopp opp fra 27 prosent i 2011. Totalt ble det etablert 25.259 aksjeselskaper i 2012, hele 60 prosent flere enn i 2011.
Er du kredittverdig? Sjekk deg selv

TRENDEN FORTSETTER
Etableringen av NUF-selskaper gikk ned fra 3.977 i 2011 til 3.006 i 2012 ? en nedgang p? 24 prosent. Tallene for 2013 s? langt tyder p? at trenden fortsetter.
? Det er en svak oppgang i antall AS, og en svak nedgang i antall NUF fra januar til juli i ?r. 3,9 prosent av alle nyetableringer var NUF, mens NUF-andelen var 4,5 prosent i 2012, opplyser administrerende direkt?r Frode Berg i Bisnode Credit til Finansavisen.
INITIATIV FRA TROND GISKE
? Tallene viser at endringene som Trond Giske tok initiativ til virker, og at effekten har v?rt som regjeringen ?nsket, sier Frode Berg. Fjerning av krav om revisor for AS med omsetning under 5 millioner kroner, og redusering av krav til egenkapital til 30.000 kroner, er hovedelementene i disse endringene.
F?rstehjelp til lommeboken – 10 r?d for bedre ?konomi

ANBEFALER ? OMDANNE
Advokat og partner Torill Aamelfot i advokatfirmaet Deloitte tror if?lge Finansavisen at det vil bli et skred av omdanninger fra og med neste ?r. Hun peker p? at regelendringen kom s?pass sent p? ?ret i fjor at f? rakk ? snu seg rundt innen fristen i ?r. Aamelfot anbefaler NUF-eiere ? omdanne. Hun ser ingen grunn til ? ha NUF ? av flere grunner:
? Like regler som for AS ? ingenting ? spare i skatt.
? Ikke krav til egenkapital.
? Fritak for revisor for NUF ? ikke noe stort poeng lenger.
? AS er en mer velansett selskapsform.
ULOVLIG SNARVEI
Tidligere m?tte man legge ned et NUF for deretter ? starte et nytt AS.
? Ulempen var at dette ble en skattemessig realisasjon, sier Aamelfot til Finansavisen. Hun tror fortsatt kanskje noen vil ta en snarvei og avslutte NUF-selskapet, for ? ta med verdiene over i et nytt AS uten ? rapportere om skatt til myndighetene. Dette er ikke er tillatt, men er vanskelig ? oppdage, og mange kan ha g?tt under skattemyndighetenes radar.
? Dette er en ulovlig fremgangsm?te n?r det er skattemessige merverdier i NUF-et. Det gjelder ogs? goodwill og forretningsverdi, sier Torill Aamelfot i advokatfirmaet Deloitte til Finansavisen.
Derfor f?r du betalingsanmerkning

M? KVITTE SEG MED MORSELSKAPET
De fleste norske NUF har et morselskap i Storbritannia. Aamelfot presiserer at man m? kvitte seg med det utenlandske selskapet. Et av kravene for skattefri omdanning er at det utenlandske selskapet avvikles. Dette gj?res ved ? sende inn en slettemelding til Company House ( foretaksregisteret), forutsatt at det har g?tt tre m?neder etter omdanningen og at det ikke lenger er noen virksomhet i det norske NUF-et.
SAMME REGLER
Reglene for NUF er de samme som for skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til AS. Fremgangsm?ten er ogs? den samme. Blant annet m? det vesentlige av virksomheten videref?res i det nystiftede selskapet, og selskapet m? skattemessig h?re hjemme i Norge. Virksomheten i NUF-et m? kun skje i Norge.
Kilde: Finansavisen/Bisnode

Bisnode er Europas ledende leverand?rer av kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200.000 foretak med ? minimere risiko, maksimere salg og ? ta bedre forretningsbeslutninger. V?rt l?fte er ? muliggj?re smarte beslutninger gjennom kundeforst?else, kvalitetsdata, analytisk drivkraft og integrerte l?sninger. Bisnode er etablert i 19 europeiske land, med totalt 3.000 ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for ca 400 millioner. Vi holder til p? Havnelageret i Oslo.

Similar Posts