DK

Freetrailer st?rst p? trailerudlejninger

?bning af EU's underskudsprocedure for

Kommissionen vurderer, at Danmarks underskud hverken er midlertidigt eller t?t p? Traktatens gr?nse p? 3 pct. af BNP, og Kommissionen konkluderer s?ledes, at der foreligger et uforholdsm?ssigt stort underskud for Danmark.

Rapporten indleder de n?ste skridt i proceduren, der munder ud i en henstilling til Danmark om at stramme finanspolitikken med henblik p? at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP. Det er fortsat forventningen, at Danmark vil f? en henstilling om at stramme finanspolitikken med i gennemsnit mindst ? pct. af BNP pr. ?r i 2011-2013, s? underskuddet er bragt ned under 3 pct. af BNP i 2013.

Henstillingen til Danmark vil formentlig blive vedtaget af EU?s finansministre i forbindelse med ECOFIN-m?det i juli.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

?Kommissionens rapport er det f?rste formelle skridt p? vej mod den kommende henstilling til Danmark om finanspolitisk konsolidering. Jeg regner fortsat med, at vi f?r en henstilling med to hovedkrav: For det f?rste, at vi skal bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP i 2013. For det andet, at vi for at n? det m?l skal stramme de offentlige finanser med i alt 1? pct. af BNP i perioden 2011-2013 svarende til ca. 24 mia. kr. Derudover vil henstillingen formentlig sige direkte, at vi b?r starte konsolideringen i 2011.?

Finansministeren bem?rker endvidere:

?Kommissionens rapport understreger, at EU?s regler ikke er noget man kan snakke sig ud af, og at Danmark vil blive behandlet p? lige vilk?r med alle andre EU-lande med underskud over 3 pct. af BNP, dvs. n?sten alle EU-lande.?

A to już wiesz?  Find V?gteren i Svendborg - og vind flotte pr?mier til dig og din by!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy