DK

Fremgang i oms?tning og indtjening

Som f?lge af den seneste udvikling i euroomr?det har Nordea besluttet at
informere om sin eksponering til Gr?kenland, Irland, Italien, Portugal og
Spanien.

Nordea er via sin likviditetsbuffer eksponeret mod Gr?kenland, Irland, Italien,
Portugal og Spanien. Likviditetsbufferen udg?r ca. EUR 50 mia., hvoraf ca. 1,5
pct. vedr?rer disse lande. Gr?ske statsg?lds papirer udg?r mindre end 1 pct. af
likviditetsbufferen. Papirernes l?betid er under et ?r.

Desuden har Nordea en marginal eksponering i forbindelse med trade
finance-forretninger og andre bankprodukter.

Yderligere information:
Fredrik Rystedt, Group CFO/EVP, +46 8 614 78 12
Carl-Johan Granvik, Group Chief Risk Officer, +46 8 614 78 11
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 722 35 05 15
Claus Christensen, pressechef, Danmark, 33 33 12 79

[HUG#1413967]

Pressemeddelelse (PDF): http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts