Offentlig ?konomi

?Frida? kan koste 150 millioner

07-08-2012 13:40 If Skadeforsikring Opp mot 2000 forsikringsskader og totale ?deleggelser for 150 millioner kroner. Det kan bli resultatet av ekstremv?ret ?Frida?, viser beregninger fra If Skadeforsikring.

Inge Oksvik, Ifs skadesjef
Opp mot 2000 forsikringsskader og totale ?deleggelser for 150 millioner kroner. Det kan bli resultatet av ekstremv?ret ?Frida?, viser beregninger fra If Skadeforsikring.
– Den typiske skaden etter regnv?ret er en kjeller overfylt med vann. Det er skader for store verdier, sier Inge Oksvik, skadesjef hos If.
Fortsatt er det en del som ikke har f?tt hjelp etter ? ha blitt rammet, men det er i ferd med ? l?se seg. If ber samtidig folk om ? vise t?lmodighet og selv berge det de kan av eiendeler.
– Vi prioriterer de verste skadene f?rst, men alle skal f? hjelp. Det er ogs? vanskelig ? komme ut til noen p? grunn av stengte veier. Vi har omdirigert v?re egne folk og satt inn ekstra mannskaper. Samarbeidspartnerne v?re hos saneringsselskapene, som er ute hos folk og sikrer eller berger eiendeler, har gjort det samme, sier Oksvik.
1600-2000 skader
Basert p? skademeldinger som er kommet inn til If Skadeforsikring, kan vi si at ekstremv?ret har rammet mange.
– Vi ansl?r at det vil ende p? mellom 1600 og 2000 skader, konsentrert p? et ganske lite geografisk omr?de, sier Ifs skadesjef.
Kostnaden for gjennomsnittsskaden kan komme til ? ligge p? 70-80.000 kroner, med en totalregning p? opp mot 150 millioner kroner.
Det er kommune ?vre Eiker, Nedre Eiker og Modum som har rapportert inn flest skader.
Den voldsomme nedb?ren som kom med ?Frida?, kom bare en uke etter uv?ret i Rogaland. Nedb?ren der for?rsaket skader p? sv?rt mange bygninger. Bergegninger If har gjort, viser at det har kommet inn rundt 700 skademeldinger fra Stavanger- og Haugesunds-omr?det.
Gode r?d
Dersom du er en av dem som n?r har f?tt en skade, er det viktig at du kontakter oss s? snart du kan, slik at vi kan hjelpe deg videre. Ring oss p? nr. 02400.
Her har v?re fagfolk samlet noen gode r?d til v?re kunder ? og til alle andre:
Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har v?rt oversv?mmet.
T?m bygningen for vann som ikke har rent ut.
Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette p? eiendommen.
Ta ut/?pne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige d?rer st? ?pne.
N?r noen er hjemmev?rende, ?pnes i tillegg ytterd?rer i kjeller og evt. ytterd?rer og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med p? ? fremskynde t?rking.
Sett opp vifter i skadet etasje for ? forsterke luftsirkulasjonen.
Rydd slam etc. og rengj?r.
Kontroller avl?p hvis bygningen tas i bruk.
Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre – og denne har v?rt oversv?mmet – vurderes f?rst utt?rking f?r eventuell riving.
Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har st?tt under vann, m? ikke tas i bruk f?r utstyret er kontrollert av elektriker.
Bygninger som st?r i fare for ? “flyte opp” m? eventuelt sikres ved ? fylle kjeller med vann.
En del av skadene etter ?Frida? vil v?re dekket av naturskadeforsikringen, andre skader vil g? under den vanlige forsikringen. Alle bygninger og l?s?re som forsikres mot brannskader blir automatisk ogs? forsikret mot naturskade. Dette f?lger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som f?lge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.
Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 900. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy