Offentlig ?konomi

Frykter ? bli syke p? ferie

09-07-2012 12:40 Storebrand Nordmenn tegner reiseforsikring i tilfelle sykdom. Det viser en fersk unders?kelse fra Storebrand. Tyveri og tapt reisegods er mindre viktig for de aller fleste. ? Unders?kelsen viser at selv om vi stadig skaffer oss dyrere og finere ting, s? er det liv og helse som er det viktigste for nordmenn n?r de reiser p? ferie, sier kommunikasjonssjef i Storebrand Kristina Picard

Nordmenn er aller mest redde for sykdom n?r de reiser p? ferie, viser en fersk unders?kelse fra Storebrand. Tyveri og tapt reisegods er mindre viktig for de aller fleste.
S? mange som 84 prosent sier de har egen reiseforsikring, men hva er den viktigste grunnen til at de tegner den? ? Frykt for sykdom, svarer nesten halvparten av de spurte. Det viser en fersk sp?rreunders?kelse gjennomf?rt av Norstat for Storebrand.
Mens bare 1 av 10 oppgir tyveri som viktigste ?rsak til ? tegne reiseforsikring, s? svarer hele 45 prosent, nesten 1 av 2, at de tegner reiseforsikring i tilfelle sykdom p? reise. 32 prosent oppgir ulykke p? reise som viktigste ?rsak til ? tegne reiseforsikring.
? Unders?kelsen viser at selv om vi stadig skaffer oss dyrere og finere ting, s? er det liv og helse som er det viktigste for nordmenn n?r de reiser p? ferie. Nordmenn har skj?nt hvor god hjelp de kan f? dersom uhellet virkelig er ute, tror kommunikasjonssjef i Storebrand Kristina Picard
Ikke overraskende er det de eldste som er aller mest redde for sykdom. Hele 53 prosent av de over 50 ?r oppgir dette som viktigste grunn til ? tegne reiseforsikring.
Hva er den viktigste ?rsaken til at du tegner reiseforsikring?
I tilfelle tyveri p? reise: 10 %
I tilfelle sykdom p? reise: 45 %
I tilfelle ulykke p? reise: 32 %
I tilfelle jeg m? avbestille reisen: 4 %
Annet: 7 %
Jeg kj?per ikke reiseforsikring: 1 %
Vanligst ? miste reisegods
Bare fire prosent sier at avbestillingsforsikring er viktigste ?rsak til at de tegner reiseforsikring, selv om sv?rt mange bruker reiseforsikringen til nettopp dette.
Statistikk fra Finansn?ringens Fellesorganisasjon (FNO) viser imidlertid at det fortsatt er tap/tyveri av reisegods som er den hyppigst meldte skadetypen, riktignok tett etterfulgt av sykdom.
Ser man derimot p? st?rrelsene p? erstatningsutbetalingene fra forsikringsselskapene knyttet til reiseforsikring, er det nettopp utbetalinger til sykdom som utgj?r den desidert st?rste posten. Tallene viser at det kan bli veldig kostbart ? bli syk p? ferie uten reiseforsikring.
Godt dekket uansett
Blir du syk p? ferie, er du godt dekket med en hel?rs reiseforsikring. Reisesyke dekker n?dvendige og vanlige sykeutgifter som oppst?r under reise, og dekningen omfatter for eksempel ogs? tilkallelse av familiemedlem og reiseavbrudd/tapt ferie.
Du betaler ingen egenandeler om du har reiseforsikring hos Storebrand, og summen som dekkes ved reisesyke er ubegrenset.
? Med en god reiseforsikring skal du f?le deg trygg p? ferie, men det er verdt ? merke seg at du ogs? er forsikret om du bare skal en tur til byen. Du trenger ikke reise langt av g?rde for ? v?re dekket av reiseforsikringen, sier Picard.

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy