Hel-

Frykter flere konkurser

Sm?bedriftene jubler, men bortfallet av revisjonsplikten kan bli en gave med en bitter bismak.
? Jeg er redd dette kan f?re til flere konkurser, sier administrerende direkt?r Raimond Pettersen i Bank2.
Bortfallet av revisjonsplikten for aksjeselskap med en omsetning p? under fem millioner kroner har blitt kalt tidenes julegave til n?ringslivet. Lovendringen inneb?rer at sm?bedriftene vil spare 10.000-15.000 kroner i ?rlige revisjonsutgifter, men administrerende direkt?r Raimond Pettersen i Bank2 er redd for at gaven kan f? en bismak.
? Vi er glade for at myndighetene med dette gj?r det b?de enklere og billigere ? v?re sm?bedriftseier i Norge, men dette kan f?re til at det blir lettere for bedriftsledere ? fors?mme de ?konomiske forpliktelsene overfor skattemyndighetene og andre kreditorer. Det kan f?re til at flere mister kontrollen, og at flere opplever ? g? konkurs, sier han.
? Revisjonsplikten er nok for noen en disiplinerende faktor som bidrar til ? holde orden i ?konomien gjennom ?ret, fortsetter han.
Mange skattekonkurser
I Oslo sto kemneren for 76 prosent av alle konkursbegj?ringer og 90 prosent av alle konkurs?pninger i 2010.
? Har man ansatte, er det avsetningsplikt for skattetrekket, og det er straffbart ? unnlate avsetning. Det er ingen avsetningsplikt for forskuddsskatt og merverdiavgift, og derfor er det fristende ? skyve p? disse
betalingsforpliktelsene. Det som er sikkert, er at kravene ikke forsvinner av seg selv, og revisjon er et nyttig verkt?y for ? holde orden i regnskapene og for ? sikre at gode ?konomirutiner er p? plass og etterleves, sier Pettersen.
Bankfinansiering
Pettersen opplyser at flere av Bank2s kunder har erfart at det ikke er enkelt ? f? til gode nedbetalingsl?sninger for store skatte- og avgiftskrav.
? Kemneren er en ut?lmodig kreditor og det kan v?re fatalt for en virksomhet ? ikke ha likvider tilgjengelig n?r futen skal ha sitt, sier han og fortsetter, ? ABCDEF-regelen gjelder i h?yeste grad n?r det kommer til krav fra kemneren. At Besidde Contanter, Det Er Finessen! Mange likvidkonkurser i sm?bedrifter kunne v?rt unng?tt med bedre likvidstyring.

N?r kravet f?rst ligger der og er for stort til ? dekkes av den l?pende kontantstr?mmen er likevel ikke n?dvendigvis det siste toget g?tt. Om bedriften eller innehaveren har mulighet til ? stille fast eiendom
som sikkerhet og ellers kan fremvise en sannsynlig betjeningsevne er det som regel en god l?sning ? ta opp l?n for ? innfri kemnerens krav. I Bank2 er dette fortsatt mulig selv om konkursbegj?ringen ligger der. Bank2 har nemlig spesialisert seg p? denne type situasjoner, der andre banker som regel sier nei.

Et bankl?n gir en forutsigbar kontantstr?m der kravet er fordelt over tid, i stedet for ? m?tte bruke all tilgjengelig likviditet til ? betale kemneren, med de negative f?lger det kan ha for driften. Alle trenger arbeidskapital for ? f? hjulene til ? g? rundt, sier Pettersen.
? Hos Bank2 kan man f? refinansiering av gjeld og kravet blir innfridd, og man slipper strafferenter og trusler om utlegg i verdier. Mange tror nok at bankfinansiering er en dyr l?sning, men i de fleste tilfeller vil det v?re langt dyrere ? la det v?re. De fleste vil ogs? gjerne unng? ? ha noe uoppgjort med skattemyndighetene. Det tar seg d?rlig ut og kan gj?re det problematisk ? skaffe finansiering senere, avslutter Pettersen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finnmark Kraft