skattesp?rsm?l

Frykter s?rnorske rente?kninger

sier NHOs administrerende direkt?r John G. Bernander. -Revidert nasjonalbudsjett legges fram i en situasjon med ekstrem usikkerhet i v?re viktigste eksportmarkeder. I denne situasjonen er

sier NHOs administrerende direkt?r John G. Bernander.

-Revidert nasjonalbudsjett legges fram i en situasjon med ekstrem usikkerhet i v?re viktigste eksportmarkeder. I denne situasjonen er vi bekymret for at Regjeringen fortsatt bruker for mange oljemilliarder og bruker oljeinntektene feil. Budsjettet er mer ekspansivt enn det opprinnelige budsjettet for 2010

A to już wiesz?  Prim?rinnsidertransaksjoner i Hydros fortrinnsrettsemisjon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy