Offentlig ?konomi

Full action ? f? skader i barneidretten

13-07-2012 08:00 If Skadeforsikring Barn som driver organisert idrett er i liten grad utsatt for skader. Ikke uventet er det de store idrettene fotball og h?ndball som dominerer skadetallene, viser tall fra If Skadeforsikring.

Idrettsgutt i fullt driv. Foto: Per Inge ?stmoen, B?ler IF.
Barn som driver organisert idrett er i liten grad utsatt for skader. Ikke uventet er det de store idrettene fotball og h?ndball som dominerer skadetallene, viser tall fra If Skadeforsikring.
If samarbeider med Norges Idrettsforbund og forsikrer alle barn som driver organisert idrett, opp til 13 ?r. I alt en halv million barn er omfattet av ordningen. Selskapets personskadestatistikk p? omr?det for 2010 og 2011, viser i alt 631 skader ? for alle idretter.
– Dette er lite, satt opp mot alle barn som driver med aktiv idrett. Vi har forsikret disse barna i mange ?r n? og ser at aktiviteten som skjer gjennom Norges Idrettsforbund er trygg og god. Det er nok en langt st?rre fare forbundet med ikke ? v?re aktiv, sier Tor K?lbel, skadesjef hos If Skadeforsikring.
Flere skader hos eldre barn
Statistikken for 2010 og 2011 viser ogs? at skaderisikoen ?ker veldig med alder. 11-?ringene st?r for 22,5 prosent av skadene, mens 12-?ringene st?r for 33,1 prosent.
– Dette antar vi skyldes at tempoet ?ker og konkurransen spisses, sier Ifs skadesjef.
Det er tennene det g?r hardest utover p? idrettsbanen, med 35,6 prosent av skadene. S? f?lger hofte/ben/fot (27,7 prosent), skulder/arm/h?nd (24,8 prosent) og rygg (3,8 prosent).
– Selv om barn skader seg, h?per vi at flest mulig vil delta i s? mange idretter som mulig. Det er med p? ? skape gode treningsvaner for framtiden, mener Tor K?lbel hos If.
Tidlig spesialisering kan ?ke frafallet
– Idrettsglede og et bredt treningsgrunnlag er med p? ? gj?re idretten sikrere, slik at du enklere kan holde deg frisk og skadefri. Skadetallene for idretten viser at vi klarer ? gj?re dette innenfor trygge rammer, sier Mads Andreassen, r?dgiver hos Norges Idrettsforbund.
Samtidig kan press om tidlig spesialisering v?re med p? ?ke frafallet blant de unge i idretten. H?yt konkurransepress og lite variasjon kan ogs? ?ke risikoen for skader.
– To ganger det siste halve ?ret har vi gjort unders?kelser blant aktivitetsledere i idrettsskolene v?re og stilt dem sp?rsm?l om frafallet i idretten. Lederne mener at frafallet fra idretten er klart st?rst blant dem som spesialiserer seg for tidlig, sier Mads Andreassen hos NIF.
Han mener idretten m? klare ? ha to tanker i hodet samtidig; Det er viktig ? dyrke den allsidige idretten, men samtidig forst? hva som m? til for ? f? frem de aller beste ut?verne n?r de n?rmer seg voksen alder.
FAKTA:
Det er over 800 idrettsskoler i Norge, med totalt 60.000 deltakere. Idrettsskolene er et variert aktivitetstilbud hvor man pr?ver ut mange ulike idretter under trygg veiledning, fra f?rskolealder og opp i ten?rene. P? en sesong er de fleste deltakerne p? idrettsskolene innom mange sentrale idretter. Det spenner fra sv?mming til kampsport. Idrettsskolene blir arrangert i det lokale idrettslaget, med NIF som administrator. Dette gir b?de verdifull bredde og et godt grunnlag til senere satsning. If Skadeforsikring er Norges Idrettsforbunds hovedsamarbeidspartner for idrettsskolene.Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 900. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy