b?rs

Full gass i aksjefond

Siemens inng?r historisk avtale med Eni

Siemens inng?r en avtale med Eni Norge om byggingen av landbasert str?mforsyningsanlegg for Goliat-feltet. Avtalen har en verdi p? 243 millioner kroner, og er den st?rste Siemens har inng?tt p? dette omr?det noensinne.
Avtalen inneb?rer at Siemens f?r et totalansvar for leveranse av de landbaserte anleggene i Hammerfest som skal gi str?mtilf?rsel til oljeproduksjonsfeltet Goliat. Dette inkluderer ogs? byggingen av en ny transformatorstasjon p? Hyggevatn, cirka to kilometer nord for Hammerfest sentrum. I tillegg til ? levere str?m til Goliatfeltet, skal anlegget ogs? styrke str?mforsyningen til Hammerfest.
I avtalen inng?r ogs? bygging av en ny luftlinje mellom den nye stasjonen og Hammerfest transformatorstasjon, fjerning av eksisterende luftlinjer som n? blir overfl?dige, landkabel til ?rresj?bukta og et underjordisk spleisehus hvor kabelen skal koples sammen med sj?kabelen til Goliat-feltet. Hele anlegget vil forsyne Goliat i tillegg til at det lokale forsyningsnettet i Hammerfest styrkes. Gravearbeid og bygging starter i april 2011, og f?rste del av anlegget vil v?re i drift mot slutten av 2012.
– Dette er en avtale av meget stor betydning for oss, og en av de mest omfattende vi har f?tt i v?r over 100-?rige historie i Norge. Vi tar et totalansvar for hele leveransen, og skal levere et n?kkelferdig anlegg til Eni. Det er et nybrottsarbeid i stor m?lestokk ? etablere en landbasert elektrifisering av plattformen p? Goliat. Her er vi, sammen med Eni, pionerer og l?sningen bidrar til en mer b?rekraftig oljeproduksjon i nordomr?dene, sier divisjonsdirekt?r Olav Rygvold i Siemens.
Mer milj?vennlig oljeproduksjon
L?sningene fra Siemens sikrer at oljeplattformen p? Goliat-feltet ogs? f?r elektrisk kraft fra land, istedenfor at de kun baserer forsyningen p? egne gassturbiner ute p? plattformen. Dette gj?r oljeproduksjonen mer milj?vennlig. Den planlagte elektrifiseringen av Goliat vil redusere CO2-utslippet med 50 prosent sammenlignet med den tradisjonelle l?sningen hvor elektrisiteten kun kommer fra gassturbiner p? plattformen.
– V?rt selskap har verdens st?rste gr?nne portef?lje, og vi er glad for at v?r teknologi kan bidra til reduksjon i CO2-utslippet p? Goliat. Vi ser ogs? at erfaringene herfra vil bli verdifulle for ? lykkes med tilsvarende prosjekter andre steder, sier Rygvold.
Lokal arbeidskraft
Ved bygging av anlegget vil Siemens ha behov for eksterne leverand?rer p? en rekke omr?der. Allerede i forbindelse med utarbeidelsen av tilbudet til Eni, har Siemens lagt ned mye arbeid i ? tilrettelegge for bruk av lokal arbeidskraft.
– Det har v?rt viktig for oss ? fors?ke og legge til rette slik at det lokale og regionale n?ringslivet har f?tt best mulige k?r til ? konkurrere med de store riksdekkende entrepren?rene, sier Rygvold.
Les mer p?:
www.siemens.no/presse
For mer informasjon, vennligst kontakt:Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]
Olav Rygvold, divisjonsdirekt?r
Mob: +47 92 08 57 43, e-post: [email protected]
Om Goliat-feltet
Goliat-feltet ligger ca 110 kilometer nord-vest for Hammerfest. Det f?rste funnet ble gjort i 2000, og i alt er det n? boret fem br?nner. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene p? Goliat er Eni Norge AS (65 %) og Statoil (35 %). Goliat er den f?rste utbyggingen av et oljefelt i den norske delen av Barentshavet. Les mer p?: www.eninorge.no
Pressebilder Goliat:
http://www.eninorge.no/EniNo.nsf/page/B600673EAC6A5909C12577CB004B1235?OpenDocument&Lang=norwegian
Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo. Les mer p? www.siemens.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy