Finans

Fusjon mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA gjennomf?rt

Fusjon mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA gjennomf?rt
Fusjon mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA

Det vises til melding av 21. desember 2009 om gjennomf?ring av fusjon mellom Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA.

Fusjonen ble gjennomf?rt ved registrering i Foretaksregisteret etter b?rsens stengetid den 22. desember 2009.

Aker Exploration ASA har ved registrering av fusjonen byttet navn til Det norske oljeselskap ASA og har overtatt tickerkoden ?DETNOR?. Det fusjonerte selskapets aksjer (tickerkode DETNOR – ISIN nummer NO 001 0345853 ? organisasjonsnummer 989 795 848) har i dag f?rste handelsdag p? Oslo B?rs. Siste noteringsdag for Aker Explorations aksjer p? Oslo Axess var 22. desember 2009.

Registrert aksjekapital i Det norske oljeselskap ASA er etter dette NOK 111 111 111, fordelt 111 111 111 aksjer, hver p?lydende NOK 1.

Selskapets vedtekter er oppdatert i samsvar med ovennevnte. Oppdatert firmaattest f?lger vedlagt.

Kontakter:
Finansdirekt?r Finn ?istein Nordam; +47
98 28 93 82
Sjef for investorkontakt Knut Evensen; +47
950 77 622

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

[HUG#1366832]

Firmaattest Det norske oljeselskap ASA: http://

Source: Millistream / Hug

A to już wiesz?  Innl?sning i ABG Sundal Collier Oil Derivative Short (OILEADSHORT)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy