DK

Fynsk firma politianmeldt for spam

2 mia. kr. har danske investorer med i baglommen til nyinvesteringer i danske virksomhedsgazeller. De 2 mia. kr. matches med h?befulde gazeller p? to matchmaking-arrangementer i uge46 i ?rhus og K?benhavn, som bl.a. Dansk Erhverv og DVCA arrangerer for at afhj?lpe manglen p? risikovillig kapital.

Danmark skal v?re blandt de ti rigeste nationer i verden i 2020. Det er ambitionen i regeringens arbejdsprogram. M?let n?s kun, hvis der er gode rammer for, at sm? virksomheder kan vokse sig store. Her er risikovillig kapital en afg?rende hj?lper. Derfor gl?der DVCA og Dansk Erhverv sig over den store interesse fra investorerne.

Succes med matchmaking af iv?rks?ttere
?Det er imponerede. Da vi gik i gang med planl?gningen af konferencerne, var h?bet, at investorerne ville have over 500 mio. kr. med i risikovillig kapital. Nu kommer det fir-dobbelte. Med hensyn til v?kstvirksomhederne er tallene ogs? gode. P? nuv?rende tidspunkt har vi f?et tilsendt op imod 60 forretningsplaner fra potentielle v?kstgazeller og m? nu melde fulde huse p? virksomhedssiden. P? investorsiden forventer jeg op imod 50 investorer, fort?ller Gorm Boe Petersen, afdelingschef i DVCA.

Markedet for risikovillig kapital er ikke t?et op
DVCA og Dansk Erhverv advarer mod, at de mange investorer til konferencerne er et udtryk for t?brud p? venturemarkedet. De seneste unders?gelser viser, at ventureselskaberne over en bred kam stort set kun investerer i de virksomheder, de allerede har penge i. Og iv?rks?tterskatten har betydet, at mange business angels ikke investerer, med mindre de kan f? en meget stor ejerandel. Derfor er der stadig et massivt behov for forbedrede rammevilk?r.

Adm. direkt?r i DVCA, Jannick Nytoft, udtaler i den forbindelse:
?V?kstDanmark har det stadig skidt. Iv?rks?tterskatten og d?rlige rammevilk?r for venturebranchen betyder, at kilderne til v?kstkapital langsomt er ved at t?rre ud. Iv?rks?tterskatten er gift for de rigtige tidlige v?kstvirksomheder, og 2 nye venturefonde blandt vores medlemmer over de sidste 3 ?r er alt for lidt. Jeg s?tter min lid til fremsynede politikere, der kan se det potentiale, som risikovillig kapital har for v?kst i Danmark. Den v?kst, der skal sikre en fortsat god velf?rd i Danmark.

Du kan l?se mere om konferencen her
http://dvca.dk/graphics/dvca/dokumenter/Matchmaking%202010/Matchmaking%20invitation.pdf

###

Mere information:
Jannick Nytoft, adm. direkt?r, DVCA, tlf.: 27 11 20 73
Gorm Boe Petersen, afdelingschef, DVCA, tlf.: 41 19 91 63
S?ren Friis Larsen, underdirekt?r, Dansk Erhverv, tlf.: 33 74 63 60
Anna Maria S?nderholm, udviklingschef, V?ksthus Midtjylland, tlf.: 96 42 65 53
Marlene Haugaard, direkt?r, V?ksthus Hovedstadsregionen, tlf.: 30 10 80 80

###

Fakta: Hvad er matchmaking?
Matchmaking er en event, hvor investorer og v?kstvirksomheder m?des og tager de f?rst dr?ftelser med henblik p? at indg? en aftale om investering i v?kstvirksomheden. Aftalen indeb?rer, at investoren f?r en ejerandel i virksomhed. Til geng?ld f?r virksomheden kapital til v?kst.

Konferencerne er resultatet af et samarbejde mellem DVCA, ITB, Dansk Erhverv, V?ksthus Midtjylland, V?ksthus Hovedstadsregionen samt DELACOUR-DANIA og er en del af ?konomi og Erhvervsministeriets uge46 iv?rks?tterkampagne.

Similar Posts