?konomi

Gammel gummi p? norske veier

Gummien i dekk varer ikke evig. Kj?reegenskapene endrer seg etterhvert som gummien blir eldre. Forsikringsselskapet If anbefaler ? bytte til nye dekk etter fire-fem sesonger p? bilen. (Foto: If Skadeforsikring)

Vinterdekkene til over 130 000 privatbiler kan ha g?tt ut p? dato og v?re trafikkfarlige, viser nye tall.

Mer enn hver 20. privatbil ruller denne vinteren rundt p? dekk som kan ha d?rlig veigrep og ?kt bremselengde, viser en ny unders?kelse analysebyr?et YouGov har gjort for If. Forsikringsselskapet er bekymret over trafikksikkerheten.
1 av 20 privatbileierne svarer i sp?rreunders?kelsen til If Skadeforsikring at de denne vinteren kj?rer p? dekk som er eldre enn fem sesonger.
Over tid blir fleksibiliteten i gummien borte, og dekket blir stivere, hardere og glattere.
? Gummien i dekk har en begrenset levetid, litt avhengig av lagring og bruk, p?peker teknisk fagsjef Vidar Brustad i If.
Forsikringsselskapet anbefaler skifte av vinterdekk etter fire-fem sesonger p? bilen.
? Det er en tommelfingerregel som er enkel ? forholde seg til. M?nsterdybde er viktig ? kontrollere jevnlig, men de fleste bilister har ikke forutsetninger for ? vurdere selve gummien. ? ta sjansen p? at dekket kan holde en sesong til, kan v?re skjebnesvangert. Er du i tvil, anbefaler vi ? ta kontakt med en dekkforhandler eller bilverksted, sier Brustad.
Tilstrekkelig m?nsterdybde, godt m?nster og riktig dekktrykk er viktig. Men mange tenker ikke over at gummien i dekk gradvis f?r d?rligere egenskaper og etter hvert blir trafikkfarlige. Bremselengder ?ker og grepet svekkes ? og risikoen ved bilkj?ring ?ker betraktelig.
? I sp?rreunders?kelsen svarer i tillegg 1 av 10 at de ikke vet hvor lenge de har brukt vinterdekkene. Det betyr at det dermed kan v?re enda flere som har gammel gummi p? bilen. p?peker kommunikasjonsr?dgiver Sigmund Clementz i If.
Han tror den h?ye vet ikke-andelen kan skyldes at en del har overtatt dekk ved bruktbilkj?p uten ? vite historien til dekkene. I tillegg har nok en god det et lite bevisst forhold til dekkene de har p? bilen sin.
? Vinterkj?ring krever gode dekk. Fra 1. november og til f?rste mandag etter 2. p?skedag m? m?nsterdybden i dekkene dine v?re minst 3 millimeter. S?rg ogs? for at gummien ikke har g?tt ut p? dato, og at du har riktig lufttrykk. Med aktsom og hensynsfull kj?ring i vinter, f?r vi sammen ned ulykkestallene p? veiene, oppfordrer Sigmund Clementz i If.

Dekktips for vinteren
Fra 1. november og til f?rste mandag etter 2. p?skedag m? m?nsterdybden i dekkene v?re minst 3 millimeter, etter myndighetenes krav. If anbefaler at du skifter dekk f?r du har n?dd denne m?nsterslitasjen. M?nsterdybde m?les i hovedrillene i de midterste tre firedeler av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

Uavhengig av m?nsterdybde og dekkslitasje: Sjekk gummiens tilstand, da gummiens egenskaper forringes over tid, og dekkene blir stivere, hardere og glattere. Det anbefales at vinterdekk skiftes etter fire til fem sesonger p? bilen.

Husk ? sjekke at dekktrykket er riktig.

Kilde: If Skadeforsikring

Unders?kelsen er basert p? SSBs offisielle statistikk over registrerte kj?ret?yer (kategori: personbiler) per 31. desember 2012: http://ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar I unders?kelsen svarer 5,7 prosent av de som har bil at de allerede har kj?rt 5 vintersesonger eller mer p? dekkene de n? har p? bilen. Intervjuene er gjort av analysebyr?et YouGov i en omnibusunders?kelse med et landsrepresentativt utvalg p? 1006 personer mellom 18 og 74 ?r i uke 44/2013.

Privat til red.:
Vi har i tillegg intern skadestatistikk (s?kalt dekkrapport), som viser hva slags dekk de som kom opp i ulykker sist vintersesong kj?rte p?. P? foresp?rsel kan vi utlevere regionale tall. Ta kontakt med oss for lokale tall og vinklinger.
Rapporten for forrige vintersesong viser at rundt 10 prosent av de privatbilister som er involvert ulykke i vinterm?nedene har sommerdekk p? bilen sin. Her varierer det imidlertid fra landsdel til landsdel.
Verst er det p? S?rlandet og Vestlandet. Her er andelen 15 prosent.
Brorparten av skadene skjer i overgangen mellom h?st og vinter.
If har forsikret hver fjerde bil som ruller p? veiene i Norge.

Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver, telefon 98 24 98 05 – [email protected]

Vidar Brustad, teknisk fagsjef, telefon 91 36 60 72

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Similar Posts