DK

Generationskifte i Detectronic A/S

Det samlede obligationsudbud p? Nykredit koncernens refinansieringsauktioner i marts 2011 udg?r 90,3 mia. kr., der fordeler sig med 77,4 mia. kr. i DKK-denominerede fastforrentede st?ende obligationer og 12,9 mia. kr. i EUR-denominerede fastforrentede st?ende obligationer.

Opdaterede udbudsm?ngder og auktionsplan fremg?r af bilag 1.

For uddybende informationer om vilk?r for auktionerne henvises til selskabsmeddelelsen udsendt den 8. februar og nykredit.com/ir.

Sp?rgsm?l vedr?rende obligationssalget og tekniske sp?rgsm?l i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Finansafdelingen, ved Lars Mossing Madsen p? tlf. 44 55 11 66, Christian Mauritzen p? tlf. 44 55 10 14, Pernille Bach Ladevig p? tlf. 44 55 10 63 eller Theis Ingerslev p? tlf. 44 55 20 21.

?vrige sp?rgsm?l kan rettes til afdelingsdirekt?r Lars Mossing Madsen, Finansafdelingen p? telefon 44 55 11 66 eller kommunikationsdirekt?r Nels Petersen p? telefon 44 55 14 70/20 22 22 72.

Bilag: Udbud p? Nykredit og Totalkredits refinansieringsauktioner

Similar Posts