DK

Generationsskifte hos Jönsson a/s

Boligforeninger, renovationsselskaber, industrivirksomheder og institutioner kan undg? p?bud fra Arbejdstilsynet med selvk?rende motorenheder til affaldscontainere, der allerede benyttes af to boligselskaber i Vejle.

Boligforeningen ?sterBO fandt sammen med Arbejdstilsynet frem til, at mange af bygningernes k?lderskakter var for stejle. Det resulterede i tunge skub, n?r personalet skulle transportere fyldte affaldscontainere op fra k?ldrene ? skub, der let kan f?re til arbejdsskader samt nedslidning af arme, ryg og ben. ? Vi stod nu over for at skulle eliminere de tunge skub. Det forekom uoverskueligt, da cirka halvdelen af skakterne under vore bygninger var for stejle, forklarer driftschef Helle Friis Jensen.

En lignende udfordring havde Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) i Vejle. Ogs? her blev man bekendt med de g?ldende restriktioner omkring containerflytning og gik p? jagt efter en l?sning, der kunne sikre im?dekommelse af Arbejdstilsynets krav.

Begge boligforeninger kom i kontakt med UB-Let A/S, der udvikler specialprodukter til intern transport. I t?t dialog med de kommende brugere producerede virksomheden herefter en elektrisk containerflytter, som overfl?digg?r de tunge tr?k og skub. Der blev udviklet to forskellige modeller, Spild-OP I til 240 liters containere og Spild-OP II til 660 liters modeller, der ogs? kan bruges med en r?kke andre transportvogne.

Langvarig feltpr?vning og videreudvikling

Da UB-Let blev pr?senteret for boligselskabernes behov, havde man allerede erfaring med at producere motorsystemer til transportvogne p? bl.a. hospitaler. Containerflytterne er s?ledes i h?j grad baseret p? velkendt teknologi og funktionalitet. ? Vi skulle alene betale for produktet, ikke for udviklingen. P? den m?de har prisen p? vore to vogne v?ret meget rimelig. Samtidig er vi glade for at v?re med til at skabe et produkt, som kan hj?lpe andre med lignende problemer, siger Helle Friis. Hun ser affald som en voksende byrde for landets boligselskaber. ? Vi har igennem en l?ngere ?rr?kke oplevet st?t stigende affaldsm?ngder. Den ?velse, vi nu har v?ret igennem, har givet anledning til at synligg?re og systematisere processerne omkring h?ndtering af skraldet.

De nye produkter har gennemg?et langvarig feltpr?vning hos ?sterBO og AAB, og de er l?bende blevet forbedret. ? Vi afd?kkede en r?kke sidebehov undervejs, og der blev bl.a. tilf?jet en v?ltesikring, fort?ller Helle Friis. Arbejdstilsynet, der med sine krav startede processen, har s?ledes efterf?lgende godkendt anvendelsen af de motoriserede enheder. ? Den oprindelige prototype er l?bende blevet tilpasset efter vore ?ndrings?nsker, og her har personalets oplevelser i hverdagen selvf?lgelig spillet en n?glerolle, tilf?jer varmemester Erik Meyer fra AAB.

?get effektivitet og lavere omkostninger

UB-Let er nu klar til at tilbyde de to produkter til andre. ? Ud over boligselskaber og renovationsfirmaer kunne det fx v?re st?rre virksomheder, hospitaler og hoteller, der har udfordringer med uergonomiske og besv?rlige renovationsforhold, siger direkt?r Hans Wichmann Madsen. Han oplyser, at vognene er forsynet med kraftige elmotorer, der giver dem en lastekapacitet p? indtil 150 kg. Med en r?kkevidde p? 10-12 km kan de transportere ca. 90 affaldscontainere fra k?lder til vej for hver opladning.

If?lge ejendomsfunktion?r Jonna Skovlyst fra AAB, der er blandt brugerne af containerflytteren, virker produktet efter hensigten. ? Vi kan nemt k?re de tunge containere op og ud til vejen, hvor de t?mmes af renovationsfolkene, og jeg kan ikke l?ngere m?rke belastningen i kroppen efter en lang arbejdsdag, siger hun. Samtidig p?peger Erik Meyer, at implementeringen b?de har muliggjort besparelser og h?jere effektivitet. ? Med den ny vogn fik vi mulighed for at g? fra 240 til 660 liters containere, hvilket sparer tid og renovationsomkostninger.

Fakta

UB-Let A/S er grundlagt i 1967 og var dengang blandt pionererne inden for mobilitetsl?sninger til handicappede og ?ldre. Siden er sortimentet blevet udvidet med et omfattende program af internt transportmateriel. Virksomheden har til huse i Vejle og besk?ftiger ca. 25 medarbejdere ? herunder en r?kke konsulenter, der servicerer kunder over hele Danmark samt i udlandet.

www.ub-let.dk

Billedmateriale

Billede 1: Vognene har en lastekapacitet p? indtil 150 kg, og de tr?kker ogs? effektivt gennem sne og sjap. Med en r?kkevidde p? 10-12 km kan de transportere ca. 90 affaldscontainere fra k?lder til vej for hver opladning.

Billede 2: Med den medf?lgende kontrolenhed kan Jonna Skovlyst fra AAB nemt styre den tunge container op ad k?lderskakten.

Billede 3: Teamleder J?rgen Knudsen fra Boligforeningen ?sterBO demonstrerer, hvordan de sm? containere p? 240 liter l?ftes i krogene.

Billede 4: Driftschef Helle Jensen har opn?et en synligg?relse og systematisering af processerne omkring affaldsh?ndtering.

Billederne kan hentes i h?jopl?selige versioner fra http://www.epicent.dk/ubl.html
http://www.ub-let.dkPressekontakt
Christian Fink
20 94 84 74

UB-Let A/S
Friis Hansensvej 9
DK-7100 Vejle
Danmark

Similar Posts