Finans

Gjennomf?ring av kj?p av A-com Norge ASA

Vi orienterer om at forstanderskapet i Sparebanken M?re holder m?te 27. november 2009 kl. 17.00.
F?lgende saker skal behandles:
? Vedtektsendring
? Endring av bankens pensjonsordning
? ?konomiske utsikter
? Eventuelt
Source: Millistream

Similar Posts