– Gledelig at finanskomiteen viser handlekraft

som ble framlagt p? fredag. I innstillingen skriver komiteen bl.a. at flertallet forutsetter at
?Finanstilsynets retningslinjer ikke fratar finansinstitusjonene muligheten til ? yte l?n til l?ntakere som ogs? har startl?n fra Husbanken

Authors
Top