DK

GLOBAL TESTK?RSEL AF NY FORD FOCUS G?R FORBRUGERE, KUNDER OG VELG?RENHEDSORGANISATIONER TIL VINDERNE

Spar Nord pr?senterer onsdag et resultat for 3. kvartal p? 102 millioner kroner f?r skat. Dermed har Spar Nord i 3. kvartal mere end fordoblet resultaterne fra 1. og 2. kvartal.
Udviklingen er bedre end forventet, og derfor ?ndrer Spar Nord nu resultatudmeldingen for hele ?ret til en basisindtjening f?r nedskrivninger i niveauet 900 ? 1.000 millioner kroner mod tidligere 800 ? 1.000 millioner kroner.
Administrerende direkt?r i Spar Nord Lasse Nyby betegner kvartalsresultatet som ?et st?rkt resultat?.
– Vi har i 3. kvartal form?et at fastholde indt?gterne p? et h?jt niveau. Samtidig forts?tter vi indsatsen for at sk?re i omkostningerne ? og sammen med de lavere nedskrivninger er det noget, der kan m?rkes p? vores resultat, uddyber Lasse Nyby.
Laveste nedskrivninger i otte kvartaler
Spar Nords nedskrivninger er nu nede p? det laveste niveau siden finanskrisens begyndelse for to ?r siden. I 3. kvartal er nedskrivningerne s?ledes reduceret til 101 millioner kroner svarende til en ?rlig nedskrivningsprocent p? 0,85.
Ud over fortsat faldende nedskrivninger viser kvartalsrapporten ogs? en markant effekt af den effektivisering, som Spar Nord gennemf?rer for at reducere bankens omkostningsniveau. S?ledes sl?r effektiviseringerne nu igennem i form af en besparelse p? 20 millioner kroner fra 2. kvartal til 3. kvartal.
Det faldende omkostningsniveau betyder, at Spar Nord er komfortabelt stillet i forhold til m?ls?tningen om nulv?kst i omkostningerne i 2010.
Flere kunder, mere udl?n
Kvartalsrapporten viser, at Spar Nord nu for tredje kvartal i tr?k kan notere en v?kst i bankudl?net. I l?bet af det seneste ?r er udl?net til virksomheder vokset med en milliard ? en fremgang som prim?rt skyldes, at stadig flere virksomheder v?lger Spar Nord som bankforbindelse.
– Spar Nord er kommet fornuftigt igennem finanskrisen, og vi har under hele forl?bet vist styrke til at forf?lge de muligheder, der har vist sig i markedet. Det g?lder s?vel muligheder for at k?be op og ekspandere som muligheder for at tiltr?kke nye kunder, konstaterer Lasse Nyby.
Ogs? hvad ang?r privatkunder, oplever Spar Nord en nettotilgang, men p? grund af den h?je opsparingsrate i husholdningerne sl?r fremgangen endnu ikke igennem p? udl?net.
Hvad ang?r resten af 2010, h?fter Lasse Nyby sig blandt andet ved, at Spar Nord nu ikke l?ngere skal betale godt 80 millioner kroner i kvartalet i bidrag til Bankpakke I.
– I 3. kvartal betalte vi vores sidste regning til Bankpakke I, og det f?r naturligvis m?rkbar positiv betydning for vores bundlinie fremadrettet, lyder det fra Lasse Nyby.
Om Spar Nord
Med 275.000 kunder og mere end 1.500 medarbejdere er Spar Nord Koncernen blandt de st?rste banker i Danmark. Siden 2002 har Spar Nord ?bnet 18 nye lokale banker og tilk?bt ni filialer fra andre pengeinstitutter, og i dag har Spar Nord i alt 72 lokale banker fordelt over hele landet. Spar Nord ejes af mere end 110.000 aktion?rer.
For yderligere oplysninger se: www.sparnord.dk

Similar Posts