Finans

God aktivitet og h?y bruttotegning, men lave marginer

Selv om bruttotegningen er p? et meget h?t niv?, er marginene lave og
kvartalsresultatet er f?lgelig ikke tilfredsstillende. Acta vil sette i verk
n?dvendige initiativer som sammen med allerede implementerte tiltak vil ?ke
selskapets andel av verdikjeden og dermed forbedre resultatet.

H?y markedsaktivitet
Det er med glede vi melder om brutto tegninger p? NOK 1.032 millioner for
kvartalet, noe som er mer enn dobbelt s? mye som i tredje kvartal 2009 (NOK 477
millioner). Dette tilsvarer en tegning p? NOK 7 millioner per r?dgiver. Acta har
arbeidet aktivt med aktiviteter rettet mot kunder i l?pet av kvartalet. Acta
Invest hadde 11500 kundem?ter, og Acta Direkte hadde 12000 telefonsamtaler i
l?pet av kvartalet. Ved utgangen av 2008 begynte Acta ? anbefale kunder ? ?ke
sin eksponering i aksjemarkedet gjennom aksjefond og forsikringsl?sninger. Mange
kunder valgte ? f?lge dette r?det, og har hatt god avkastning p? investeringene
i 2009. Acta har anbefalt kunder som har hatt god avkastning p? investeringene i
disse aktivaklassene, ? vurdere ? realisere deler av den gevinsten de hadde i
2009. Vi tror at dette er et gunstig tidspunkt ? foreta alternative
investeringer, for eksempel i eiendom eller infrastruktur. Acta skal v?re en
aktiv leverand?r av slike investeringsmuligheter, og lanserte i januar en ny
eiendomsportef?lje med offentlige leietakere.

Press p? marginer
Aksjefond og forsikringsl?sninger er produkter med lave marginer. De har v?rt de
mest popul?re aktivaklassene dette kvartalet, og har bidratt til lavere
marginer. P? grunn av sterk konkurranse i markedet har flere leverand?rer valgt
? fjerne sine tegningsgebyrer p? aksjefond. Acta sikter p? ? ?ke sin andel av
verdikjeden i fremtiden ved ? opprette en corporate finance avdeling, og har
ogs? ambisjoner om ? ?ke r?dgivningsvirksomheten relatert til kundenes
portef?ljer. Kvartalsresultatet er belastet med kostnader Acta har hatt for ?
finne en l?sning med Kaupthing i Lehman Brothers-saken i Sverige.

Portef?ljekonto
Siden sommeren 2009 har Acta utviklet en portef?ljekonto hvor kunder kan betale
for r?dgivningstjenester gjennom et ?rlig forvaltningsgebyr som er basert p?
kundemidlene de har under forvaltning hos Acta. Acta tror at kunder som er
aktive og foretar mange transaksjoner, vil ?nske denne alternative
honorarstrukturen velkommen n?r den lanseres i l?pet av andre kvartal i 2010. –
I tillegg til at kundene f?r et alternativ til den tradisjonelle
transaksjonsbaserte honorarstrukturen, vil portef?ljekontomodellen ?ke Actas
grunnlag for faste inntekter, og dermed videre redusere den operasjonelle
risikoen, sier konsernsjef Geir Inge Solberg.

Aktive i et konsoliderende marked
Acta har i lengre tid sett en p?g?ende konsolidering i bransjen, hvor flere sm?
og mellomstore markedsakt?rer enten har trukket seg fra markedet eller sl?tt seg
sammen med st?rre leverand?rer av finansr?dgivningstjenester. Acta har tatt del
i denne konsolideringen, og er sv?rt forn?yd med at Axir har besluttet ? sl? seg
sammen med Acta slik at vi kan skape et enda sterkere og mer konkurransedyktig
selskap. Axir har omlag 2.000 kunder, og forvalter kundemidler for rundt NOK 2
milliarder. St?rstedelen av disse midlene er investert i flere forskjellige
fond. – Axir er et selskap med h?y ekspertise og et imponerende kundegrunnlag
som vil passe fint sammen med Actas n?v?rende virksomhet, sier Solberg.

Finansielle h?ydepunkter i 4. kvartal 2009
* Bruttotegning p? NOK 1.032 millioner, sammenlignet med NOK 1.627 millioner i
samme tidsrom i 2008. Total bruttotegning for 2009 var NOK 3.161 millioner.
* Driftsinntekter p? NOK 114 millioner, sammenlignet med NOK 121 millioner i
tilsvarende kvartal i 2008. Samlede inntekter i 2009 var NOK 491 millioner.
* Faste inntekter p? NOK 72 millioner, med en dekningsgrad mot faste kostnader
p? 88%. Samlede faste inntekter i 2009 var NOK 293 millioner.
* Samlede driftskostnader inkludert avskrivninger p? NOK 123 millioner,
sammenlignet med NOK 176 millioner i tilsvarende kvartal i 2008. Totale
driftskostnader for 2009 var NOK 527 millioner.
* Driftsresultat p? NOK -9 millioner, sammenlignet med NOK -55 millioner i samme
tidsrom i 2008. Samlet driftsresultat for 2009 endte p? NOK -36 millioner.
* Kundemidler under forvaltning p? NOK 73 milliarder, sammenlignet med NOK 77
milliarder i forrige kvartal.
* Konsernet har en robust finansiell stilling og en netto likviditetsposisjon p?
over NOK 260 millioner, og ingen renteb?rende gjeld.

Fullstendig del?rsrapport og presentasjon p? engelsk finnes p? http://www.acta.no”>www.acta.no
og er ogs? vedlagt b?rsmeldingen p? http://www.newsweb.no”>www.newsweb.no

For kommentarer kontakt:
Geir Inge Solberg, konsernsjef – tlf. 908 78 043
Christian Tunge, finansdirekt?r – tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirekt?r – tlf. 995 41 507

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1385178]

Presentasjon: http://
4 kvartal 2009: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CFO   #New Market