Offentlig ?konomi

Gode tall fra KLP

KLP kan igjen vise til gode resultater. KLP-konsernet leverer et driftsresultat p? 5,2 milliarder kroner.
Den gode utviklingen fra slutten av 2011 fortsetter inn i 2012. Verdijustert og bokf?rt avkastning endte p? henholdsvis 2,7 og 1,2 prosent i f?rste kvartal. KLP har klart seg godt gjennom finansuroen, og kan over de tre siste ?r vise til best verdijustert avkastning blant de livselskapene som er aktive p? det offentlige pensjonsmarkedet.
KLPs aksjeeksponering p? 17 prosent har gitt et godt bidrag til selskapets avkastning i ?rets f?rste m?neder.
– KLP har en soliditet som har gjorde at vi kunne opprettholde en relativt h?y aksjeandel gjennom fjor?ret og inn i 2012. Aksjemarkedene har utviklet seg meget bra i f?rste kvartal og sikrer selskapet en god og konkurransedyktig finansavkastning, sier konsernsjef Sverre Thornes.
KLP styrket gjennom 2011 sin posisjon som den ledende tilbyder av offentlig tjenestepensjon ved at 7 av de 8 kommunene som hadde sin pensjonsordning p? anbud valgte KLP som leverand?r fra og med 2012. Dette reflekteres i regnskapet etter f?rste kvartal og medf?rer en positiv flyttebalanse p? 1,5 milliarder kroner.
KLP rundet 300 milliarder
KLP har fortsatt en meget god soliditet. Ved utgangen av f?rste kvartal hadde KLP en total soliditetskapital p? 41,3 milliarder kroner som tilsvarer 17,9 prosent av forsikringsfond. Selskapets soliditet er ogs? sterk i forhold til myndighetenes krav.
KLP-konsernet hadde ved utgangen av f?rste kvartal en forvaltningskapital p? 315 milliarder kroner. Av dette utgj?r livselskapets forvaltningskapital 283 milliarder kroner. Bare siden nytt?r har KLPs kundefond vokst med 4,5 milliarder kroner.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for f?rste kvartal p? www.klp.no

N?kkeltall 1Q-2012
Bokf?rt kapitalavkastning 1,2 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 2,7 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 4,5
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 2,6
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 315
Kapitaldekning 11,0 prosent
Solvensmargin 239 prosent
Allokering 1Q-2012
Aksjer 17,5 %
Oml?psobligasjoner 21,6 %
Obligasjoner som holdes til forfall 32,4 %
Utl?n 10,9 %
Eiendom 11,8 %
Andre finansielle eiendeler 5,8 %
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direkt?r Finans Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 315 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annual Report   #EPS   #GAAP   #HP