del?rsrapporter

Godkjenning ?rsoppgj?r

Sted:
Sandnes Sparebank, Vestre Svanholmen 4, Sandnes

Tid:
M?te 1: Det “gamle” forstanderskapet, kl 19:00
M?te 2: Det “nye” forstanderskaper, rett etter m?te 1, ca kl 19:30
M?te 3: Det “nye” forstanderskapet, rett etter m?te 2, ca kl 20:00

Saksliste, m?te 1:
1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN
2. ?RSOPPGJ?RET FOR 2009
3. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR
4. HONORARER 2010
5. GAVETILDELING

Sakliste, m?te 2:
1. VALG
2. VEDTEKTSENDRING – ORIENTERING

Sakliste, m?te 3:
1. VEDTEKTSENDRING

[HUG#1394993]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy