del?rsrapporter

Godkjenning av ?rsregnskap for 2009

Utstedere av b?rsnoterte omsettelige verdipapirer er p?lagt ? sende til b?rsen en ?rlig oversikt
over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelloven § 5-11.

Vedlagt f?lger ?rlig oversikt for Bouvet ASA for perioden 17.04.2009 – 09.04.2010.

Source: Millistream

Similar Posts