valutasp?rsm?l

Godt andre kvartal for If i Norge

If Skadeforsikring i Norge hadde i f?rste halv?r 2011 et teknisk resultat p? 716 millioner svenske kroner (SEK) mot 747 millioner SEK i samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten ble i f?rste halv?r 93,1 prosent, en forbedring p? 1,1 prosentpoeng.
For Ifs totale virksomhet i alle land ble det tekniske resultatet 2037 millioner SEK for f?rste halv?r 2011 mot 2056 millioner SEK for samme periode i fjor. Totalkostnadsprosenten (combined ratio) var i ?rets seks f?rste m?neder 92,7 prosent mot 94,1 prosent i samme periode i fjor.
– If presenterer et stabilt resultat for f?rste halv?r 2011. ?rets vinter var noe mildere enn 2010 og vi er tilbake p? det resultatniv?et vi har v?rt vant til gjennom flere ?r, sier konsernsjef i If, Torbjörn Magnusson.
Resultatet f?r skatt i f?rste halv?r ble 3762 millioner SEK mot 3288 millioner SEK i samme periode i fjor.
Det tekniske resultatet for If i andre kvartal 2011 ble 1154 millioner SEK mot 1383 millioner SEK i 2. kvartal i fjor. Totalkostnadsprosenten i 2. kvartal var 91,1 prosent mot 89,9 prosent i samme perioden i fjor. Resultatet f?r skatt for 2. kvartal i ?r ble 1804 millioner SEK mot 2031 millioner SEK i 2. kvartal i fjor.
G? til Ifs nett-side for hele pressemeldingen om resultatet for f?rste halv?r.
If Skadeforsikring er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var i 2010 ca. 40 milliarder svenske kroner og antall ansatte er 6 900. If inng?r i finanskonsernet Sampo Abp.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Japan   #Kongsberg Maritime   #Ole Gunnar Hvamb   #Trond Myklebust