Finans

Godt ?r for KLP Fondsforvaltning

30-12-2009 09:32 Inmeta ASA

KLP Fondsforvaltning kan vise til nok et godt ?r i 2009. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde over to milliarder kroner per utgangen av november.
Forvaltningskapitalen fra denne kundegruppen var ved utgangen av november p? 11 milliarder kroner, noe som en ?kning p? over 40 prosent det siste ?ret. Utviklingen i antall andelseiere er ogs? meget hyggelig.

Det er fortsatt stor interesse for de indeksn?re aksjefondsproduktene, det globale kredittfondet og selskapets norske rentefond. KLP Fondsforvaltning lanserte h?sten 2008 et indeksn?rt norsk aksjefond med spareavtale og et lavt minsteinnskudd; KLP AksjeNorge Indeks II. Fondet er spesielt egnet for sm?sparere og har markedets laveste kostnader.

– Dette er fond med vesentlig lavere kostnader enn man tradisjonelt opplever som kunde i fondsmarkedet og er velegnet for sm?sparere. Siden ?rsskiftet har antall personkunder som sparer i fond ?kt betraktelig. Stadig flere personkunder f?r ?ynene opp for KLPs meget kostnadseffektive indeksfond, sier St?le ?ksnes, administrerende direkt?r i KLP Fondsforvaltning

Tradisjonelt har KLP Fondsforvaltning i hovedsak hatt morselskapet Kommunal Landspensjonskasse som kunde. Slik er det fortsatt, men selskapet er gjennom nye fondsprodukter som ble lansert i 2004 posisjonert seg med kostnadseffektive fondstilbud ogs? i det allmenne markedet.

KLP Fondsforvaltning hadde ved utgangen av november en forvaltningskapital p? ca 37 milliarder kroner.

For ytterligere informasjon, se www.klp.no eller kontakt:

Administrerende direkt?r KLP Fondsforvaltning, St?le ?ksnes
Telefon 90 10 34 75 eller e-post: [email protected]

A to już wiesz?  Nye styremedlemmer i Kommunal Landspensjonskasse

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy