Bedriftsinformasjon

Godt kaffe?r for Friele

10-04-2013 07:00 Kaffehuset Friele Kaffehuset Friele fikk i 2012 et driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) p? 136 millioner kr, som er en ?kning p? 75 prosent fra ?ret f?r. Omsetningen i 2012 ble 942 millioner kr, mot 794 millioner kr i 2011. ? Vi er meget godt forn?yd med virksomhet og drift i 2012. Friele styrket posisjonen som Norges ledende kaffehus, sier adm dir Olav Munch.

Kaffehuset Friele fikk i 2012 et driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) p? 136 millioner kroner, som er en ?kning p? 75 prosent fra ?ret f?r. Omsetningen i 2012 ble 942 millioner kroner, mot 794 millioner kroner i 2011. ? Vi er meget godt forn?yd med virksomhet og drift i 2012. Friele styrket posisjonen som Norges ledende kaffehus, sier administrerende direkt?r Olav Munch.

Veksten for Kaffehuset Friele skyldes b?de volum?kning i dagligvaremarkedet og en betydelig styrking av virksomheten i kontor- og serveringsmarkedet. Samlet volum i salget av Friele-kaffe ?kte med 7 prosent.

Frieles driftsresultat etter avskrivninger ble 96,3 millioner kroner, som er en dobling fra ?ret f?r. Resultat f?r skatt f?r skatt ble 77,6 millioner kroner, og resultat etter skatt 53,5 millioner kroner. ? Utsiktene for 2013 er gode. Lansering av nye produkter skal bidra til ytterligere vekst og resultatforbedring, fremholder Olav Munch.
Sterkere statsing p? bedriftsmarkedet
Spesielt innen kontormarkedet ?kte Friele sin markedsandel i 2012. Gjennom oppkj?pet av House of Coffee – en av de ledende akt?rene innen dette markedssegmentet, har Friele en markedsandel innen kaffe til kontormarkedet p? ca 25 %. Dette er et spennende markedssegment som fortsatt har et interessant vekstpotensial.
Tunge produktlanseringer i en-kopps-markedet
Kaffe i forskjellige énkopps-l?sninger, enten det er puter, pulver, hele b?nner eller kapsler, utgj?r en liten, men ?kende andel av kaffemarkedet i Norge. Fortsatt dominerer den tradisjonelle traktekaffen konsumet hos kaffedrikkende nordmenn, men andelen som velger espresso-kapsler er ?kende.
– Vi har v?rt i markedet med énkopps-l?sninger i flere ?r; b?de med Senseo-puter og Illy-kapsler. For Friele var derfor lanseringen av diAmore en naturlig og n?dvendig oppf?lging av nye vaner i kaffemarkedet. Samtidig har vi ?nsket ? gi forbrukerne mulighet til ogs? ? legge espresso-kapsler i kurven n?r de handler andre dagligvarer. V?rt m?l er derfor suksessivt ? ?ke distribusjonen av kapslene i kjeder og butikker, sier Olav Munch.
Lavere kaffepriser
Etter ? ha v?rt sv?rt h?ye i noen ?r, har n? de internasjonale prisene p? kaffe falt tilbake p? et mer normalt niv?. – Vi har nylig satt ned prisen p? kaffe til v?re kunder i det norske markedet. Det betyr at forbrukerne vil oppleve lavere kaffepriser i tiden fremover, sier Olav Munch, administrerende direkt?r i Kaffehuset Friele.

N?kkeltall (mill. kr.) – Kaffehuset Friele
2012 2011 Endring
Omsetning 942,4 794,4 19%
Driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) 136,1 77,7 75%
Driftsresultat (EBIT) 96,3 47,9 101%
Resultat f?r skatt 77,6 34,5 125%
?rsresultat 53,5 25,5 110%

Fakta om Kaffehuset Friele
Kaffehuset Friele er Norges ledende og eldste kaffehus (etablert 1799), med en markedsandel p? 36%. V?rt arbeid er preget av ansvarlighet og lidenskap til kaffe. Vi er hovedleverand?r av kaffe til flere av dagligvarekjedene. I tillegg utgj?r foodservicemarkedet – som omfatter alle typer service- og servereringssteder, samt bedrifts- og kontormarkedet stadig viktigere markeder.
Kaffehuset Friele konsern best?r av Kaffehuset Friele AS (morselskap), og datterselskapene Midtunhaugen 6 AS og House of Coffee AS. Konsernets aksjon?rer er familien Friele (55%), og DE Master Blenders (45%).
Milj?vennlig kaffe
I de senere ?r har Kaffehuset Friele investert til sammen 40 mill. kroner i prosjekter som bidrar til reduksjon i CO2- og andre milj?-utslipp. Som Norges eneste kaffehus har Friele g?tt over fra fyringsolje til naturgass. Sammen med andre tiltak har dette bidratt til ? redusere CO2-utslippene med anslagsvis 600 tonn – eller 25% – i l?pet av en 3-?rs periode.
Ansvarlig handel
I arbeidet med ? sikre ansvarlig kaffehandel satser Kaffehuset Friele p? sertifisering og sporbarhet av den innkj?pte r?kaffen. I de siste ?rene er mer enn halvparten av all r?kaffe som inng?r i Frieles blandinger sertifisert gjennom Utz Certified og Fairtrade.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy